STUDENȚII UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU IMPLICAȚI ÎN PROMOVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE

În perioada 9-10 iunie, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a desfășurat activitatea „Ambasador UBc” în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0088 „Acces la educație și viață de calitate: incluziunea socială a tinerilor din medii defavorizate” (INCLUSIVE-UBc).

Au fost selectați 30 de studenți care vor realiza pe parcursul proiectului activități de promovare a ofertei educaționale a universității, precum: comunicare directă și/sau online a evenimentelor organizate de UBc destinate elevilor, implementarea și/sau monitorizarea campaniilor de informare și de promovare online, în cadrul rețelelor sociale; distribuirea în rândul liceenilor a materialelor de informare și de promovare a UBc; identificarea studenților aflați în risc de marginalizare sau abandon pentru a le oferi ghidare spre serviciile de specialitate din cadrul UBc. „Această activitate reprezintă o continuare a proiectului de anul trecut, care a fost implementată la nivelul liceelor partenere. Anul acesta am extins-o la nivelul studenților din cadrul Universității, aceștia fiind cei mai buni purtători de cuvânt în dialogul cu elevii. Cele 4 ateliere organizate au avut ca obiectiv formarea studenților în vederea realizării unor activități de promovare într-un mod cât mai profesionist”, a declarat Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu, Director de proiect. Au fost realizate 4 ateliere în vederea formării studenților ambasadori și promotori UBc: Atelier foto-video, Atelier de educație incluzivă, Atelier de PR și Social media și Atelier Public Speaking. În cadrul atelierului de Educație incluzivă a fost abordată, într-o manieră creativă și non-formală problematica excluziunii și a riscurilor discriminării. Studenții au experimentat și descoperit importanța diversității, ce înseamnă a fi diferit și a fi împreună, pentru o viață de calitate în comunitatea în care trăim. Viitorii colaboratori în cadrul proiectului INCLUSIVE- UBc s-au arătat foarte interesați de activitatea propusă de către experții din cadrul proiectului, considerând-o o adevărată provocare, conștientizând totodată că pot contribui la creșterea imaginii, prin realizarea unor astfel de activități.