Sesiunea ştiinţifică a studenților și masteranzilor, Modele pentru un dialog continuu, ediția a XVII-a, la Facultatea de Litere