SEMINARUL „ECONOMIA CIRCULARĂ - DE LA TEORIE LA PRACTICĂ” ORGANIZAT LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău continuă seria evenimentelor din cadrul proiectului MULTITRACES - Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models, dedicate economiei circulare. În Aula Universității s-a desfășurat seminarul „Economia circulară - de la teorie la practică”, un eveniment în cadrul căruia, invitați și studenți, au prezentat exemple concrete de aplicare a principiilor economiei circulare.


Proiectul Multitraces este finanțat prin Programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practice - Parteneriate strategice pentru învățământul superior. Ce este economia circulară ne spun chiar documentele Comisiei Europene „Economia circulară urmărește menținerea valorii produselor, materialelor și resurselor cât mai mult timp posibil, reintroducându-le în ciclul de producție la sfârșitul utilizării lor, minimizând în același timp generarea de deșeuri. Cu cât aruncăm mai puține produse, cu atât extragem mai puține materiale, cu atât mai bine pentru mediul nostru (European Commission, 2015) ”.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Institutului pentru Cercetări în Circulară și Mediu „Ernest Lupan” (IRCEM) din Cluj-Napoca. Doamna dr. ing. ec. Simina Lakatos, președintele instituției a avut o comunicare cu titlul „Bune practici și contribuția biosurfactanților la tranziția către o economie circulară”, iar domnul arhitect Dan Clinci a prezentat „Strategia Națională pentru Tranziția la Economie Circulară 2030”, nou lansată. O contribuție deosebit de interesantă, cu exemple concrete despre ce înseamnă economia circulară în practica economică de zi cu zi, exemple din regiunea de dezvoltare Nord –Est, a avut reprezetantul ADR N-E, domnul Adrian Andrei. Proiectul Multitraces a avut în centrul său formarea studenților în domeniul economiei circulare, aplicată la activitățile economice conexe mediului rural. Această formare a inclus printre altele și stagii de practică în țările și instituțiile partenere în proiect. În cadrul întâlnirii studenții au prezentat proiectele realizate cu ocazia acestor mobilități.

Studenții Dumitru Blanaru și Țibuleac Petrică, sub mentoratul Universității din Alicante, au dezvoltat în beneficiul partenerului Comunidad de Regantes de Pliego proiectul „Studiu privind valorificarea energiei hidraulice potențiale in sistemul de irigații”. „Zațul de cafea ca o resursă alternativă pentru fabricarea peleților” a fost proiectul echipei din Grecia din care a făcut parte studentul Trăistaru Stefan și tot în Grecia, Comîrlă Rareș a realizat, împreună cu studenți din Torino și Alicante, studiul „Produsele secundare ale cenușei și energiea din biomasă valorificate pe principiile economiei circulare”. Studenții care au desfășurat trainigul practic la Agrindustria Tecco SRL, sub mentoratul Politehnicii din Torino, Jufă Dragoș-Cosmin și Luca Vlad au prezentat proiectele : „Panouri solare și vermicultura”, respectiv „Mașină de tocat lemn”. „Sere inteligente și durabile în contextul economiei circulare” a fost proiectul realizat de Matei Lidia în cadrul proiectului Multitraces.

Toate aceste proiecte și studii se pot găsi la adresa http://multitraces.ub.ro/ .

poz 1
poz 1 poz 1