PROIECTUL „INFRASTRUCTURĂ UNIVERSITARĂ PENTRU FORMARE DE CALITATE ȘI VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” IMPLEMENTAT DE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Începând cu luna mai și până în luna decembrie a acestui an Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc) implementează proiectul „Infrastructură universitară pentru formare de calitate și viață sănătoasă” CNFIS-FDI-2022-0087, proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională, prin  Ministerului Educației.

Proiectul își propune să modernizeze infrastructura universității pentru susținerea activităților didactice și  de practică în scopul formării și dezvoltării competențelor necesare viitorilor absolvenți ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Activitățile propuse în proiect vin să răspundă provocărilor lumii contemporane și necesității de formare a competențelor cheie, necesare în pregătirea practică, dar și în activitățile de cercetare sau în cele de timp liber ale studenților UBc.

Prezentul proiect reprezintă un element care reflectă coerența și sustenabilitatea programului de dezvoltarea instituțională, venind în continuarea proiectelor anterioare ale UBc. Activitățile formative și de cercetare care vor fi efectuate în spațiile modernizate prin acest proiect vor permite studenților să aibă continuitate și varietate în activitățile curriculare și extracurriculare. Pe de altă parte, activitățile proiectului sunt complementare cu nevoile generate de transformările care au afectat starea de bine și sănătatea studenților în contextul COVID. Astfel, identificarea și prevenirea problemelor ce țin de buna funcționare a studenților sunt o prioritate pentru UBc, ele fiind necesare în demersul de asigurare a unui mediu de formare și cercetare care să permită manifestarea rolului  activităților fizice în îmbunătățirea capacităților de învățare, de incluziune socială, de promovare a sănătății, a stării de bine din punct de vedere fizic și psihologic, de reducere a stigmatizării și excluziunii sociale.

Printre activitățile proiectului menționăm: modernizarea infrastructurii destinate activităților practice ale studenților universității, selecția  a 150 de studenți  din UBc care vor fi evaluați  pentru a identifica factorii afectați de învățământul on-line, whorkshop-uri cu tema „Etica cercetării și evaluării subiecților umani”, activități de mentorat în realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor și pentru realizarea designului unor proiecte de cercetare/absolvire ce valorifică resursele proiectului. Va fi organizată o competiție științifică studențească în care proiectele cele mai valoroase vor fi premiate. Vor fi realizate programe remediale/profilactice și va fi structurat un Ghid cu programe remediale/profilactice care poate contribui la creșterea calității vieții studenților UBc.