Peste 900 de burse acordate lunar de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în semestrul al II-lea

În semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a acordat lunar un total de 903 burse, în cuantum variind de la 900 lei până la 3200 de lei, după cum urmează:

La studii universitare de licență au fost acordate 666 de burse (dintre care 260 sunt burse sociale și 406 sunt burse de performanță), în valoare totală de 680.600 lei pe lună.

La studii universitare de master, numărul total al burselor este 174 (48 de burse sociale și 126 de burse de performanță), în valoare totală de 181.800 lei pe lună.

Sunt acordate astfel, pentru studenții de la programele de studii de licență și master, 840 de burse, însumând 862.400 lei pe lună.

La Școala Doctorală a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău au fost acordate burse pentru studenții doctoranzi în valoare totală de 19.200 lei lunar.

Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a aprobat și 32 de burse sportive și o bursă specială, în valoare totală de 29.700 lei, precum și 24 de burse de practică/formare/ perfecționare, fiecare în valoare de 900 lei.

Pentru anul universitar 2024-2025, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a aprobat un număr mai mare de burse, cu o valoare totală de aproximativ 1.000.000 lei.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău sprijină în mod substanţial studenţii de la toate ciclurile de studii universitare (licenţă, master, doctorat), care participă la mobilităţi internaţionale – adevăraţi ambasadori ai Universităţii noastre în Europa – în cadrul programului Erasmus+ şi în alte proiecte naţionale sau internaţionale, de dezvoltare instituţională și de cercetare ştiinţifică. Astfel, Universitatea susţine studenţii Erasmus+ prin acordarea unor burse de mobilitate în cuantum de 1100 lei pentru fiecare lună de mobilitate şi a decontat deplasarea celor 21 de studenţi participanţi la noile tipuri de mobilităţi de studiu de scurtă durată din cadrul celor 4 Programe Intensive Mixte (Blended Intensive Programme), derulate la universităţi din Belgia, Finlanda şi Portugalia. În cadrul programului Erasmus+, Primăria Bacău sprijină (prin decontarea cheltuielilor de transport) studenţii care au domiciliul în municipiul Bacău, iar Consiliul Județean Bacău îi sprijină, în același mod, pe cei care locuiesc în judeţul Bacău.

Pentru anul universitar 2024-2025, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău are în derulare un număr de 141 acorduri Erasmus+ cu universităţi partenere din 33 de ţări (Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia, China, Croaţia, Danemarca, Egipt, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Indonezia, Liban, Lituania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Africa de Sud, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Spania, Ucraina, Ungaria, Tunisia, Turcia). Aceste acorduri, în valoare totală de 317.680 euro, oferă mobilităţi pentru un număr de 67 studenţi. Mobilităţi pentru studenţi, cadre didactice şi personal administrativ sunt disponibile şi în cadrul altor colaborări, realizate în cadrul proiectelor aflate în implementare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.