Parteneriat între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Federația Română de Fotbal pentru formarea antrenorilor de fotbal

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a acceptat propunerea Federației Române de Fotbal (FRF) de a participa la formarea și atestarea ca antrenor de fotbal a celor pasionați de această frumoasă profesie.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va fi una din cele 10 centre universitare cu ajutorul cărora Federația Română de Fotbal dorește să crească calitatea resursei umane (antrenori) implicate în selecția, formarea și perfecționarea actualelor și viitoarelor generații de sportivi, practicanți ai fotbalului.

Prin programe de perfecționare, prin metodologii proprii, dar și prin direcții comune, care vor fi stabilite în viitorul apropiat, studenții care vor obține calificarea de antrenori (program de studii licență /master), vor avea posibilitatea efectuării stagiilor de formare pentru Licența UEFA C, în afara orelor de studiu, prin implicarea Școlii Federale de Antrenori a FRF.

De asemenea, acest parteneriat se dorește a fi și o oportunitate pentru antrenorii care deja își desfășoară activitatea în sistem, dar care doresc să-și perfecționeze statutul pentru a obține o licență UEFA superioară (detaliile vor fi prezentate în viitor de FRF, prin centrele regionale care se formează).

Prin acest parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Federația Română de Fotbal își propune „atenta monitorizare și formare a antrenorilor de fotbal din România și implementarea unui circuit optim al educației acestora cu scopul de a le oferi cea mai bună pregătire, inclusiv specializarea antrenorilor pe categoriile de vârstă” (https://www.frf.ro/).

Și prin acest demers Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău își centrează atenția și pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul academic, economic şi social, la nivel naţional şi internaţional.