O nouă abilitare în domeniul Ingineria Mediului, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Şcoala de Studii Doctorale a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a găzduit marţi, 30 ianuarie 2024, susţinerea publică a tezei de abilitare a doamnei conf. univ. dr. ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUŞ, decanul Facultăţii de Inginerie. Teza prezentată de candidată, intitulată „Procedee şi tehnici moderne utilizate în protecţia mediului”, a ocazionat prezenţa, în Aula Universităţii, a numeroşi invitaţi, specialişti de prestigiu în domeniul Ingineria Mediului, cadre didactice universitare, colaboratori şi studenţi.

Comisia de abilitare au avut următoarea componență: prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prof. univ. dr. Maricel AGOP de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași şi prof. univ. dr. Florentina-Daniela MUNTEANU de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Au mai participat la eveniment prof. univ. dr. Gabriel MURARIU de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, conducător de doctorat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prof. univ. dr. ing. Ioan ŢENU de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi C.S.I. dr. ing. Mihai NICOLESCU de la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” din Bucureşti.

Tematica prezentată de candidată şi dezbaterea acestora au generat discuţii interesante privind direcţiile viitoare de cercetare ale colectivului de la Departamentul de Ingineria Mediului, Inginerie Mecanică şi Agroturism, precum şi posibile teme de abordat de către viitorii studenţi doctoranzi în domeniul Ingineria Mediului. Dezvoltarea acestui domeniu în regiunea centrală a Moldovei sprijină realizarea unor proiecte viitoare în zona provocărilor de mediu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău aducându-şi astfel aportul la dezvoltarea sustenabilă a regiunii.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău