O ECHIPĂ A FACULTĂȚII DE INGINERIE DIN CADRUL UBC ÎN VIZITĂ DE LUCRU LA UNIVERSITATEA DIN ØSTFOLD DIN NORVEGIA

Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău este beneficiara unui Proiect de Mobilitate în învăţământul universitar, Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, în valoare de 35.818 euro (director proiect Ș. l. dr. ing. Oana Irimia). Proiectul se desfășoară timp de 15 luni, pe perioada 01.02.2023-30.04.2024.

Obiectivul principal al proiectului de mobilitate constă în îmbunătățirea competențelor studenților şi personalului din învățământul superior, creșterea gradului de mobilitate între România și statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein). Tematica abordată în cadrul proiectului vizează o problematică de actualitate, respectiv dobândirea de informații și cunoștințe privind economia circulară, aplicarea acestora și formarea abilităților din acest domeniu pentru cadre didacticele și studenții implicați în proiect. Mobilitățile din cadrul proiectului se desfășoară în parteneriat cu Universitatea din Østfold, Facultatea de Informatică, Inginerie și Economie din Fredrikstad, Norvegia, reprezentată de domnul prof. univ. dr. ing. Lucian Mihet – Popa. Mobilitățile adresate cadrelor didactice și personalului auxiliar s-au desfășurat în două etape din semestrul al doilea din anul universitar 2022-2023. Prima deplasare a fost efectuată, în vederea realizării unei mobilități de predare, respectiv de formare. În cadrul celei de a doua etape s-au efectuat cinci stagii de formare. În cadrul mobilităților au avut loc vizite de lucru la Compania Riverboards (companie care se ocupă cu producerea bărcilor din materiale reciclate), vizite în laboratoarele Universității din Østfold, mese rotunde, prezentări privind proiectul și identificarea unor noi oportunități de colaborare. De asemenea, cadrele didactice au participat la cursuri privind valorificarea energiei regenerabile, aplicații despre economia circulară și dezvoltarea unor materiale sustenabile pentru construcții, Aceste mobilități vor fi completate de mobilitățile adresate studenților. Vor participa la aceste mobilități în primul semestru al anului universitar 2023-2024 studenți de la programul de licență Ingineria si protecția mediului în industrie și programul de masterat Managementul protecției mediului în industrie.