O delegaţie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în vizită de studii la Roma privind cercetarea, dezvoltarea şi inovarea

În perioada 2-4 iulie 2024, o delegaţie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a participat la vizita de studii „Cadrul European de Cercetare şi Inovare şi fonduri UE 2021-2027”, organizată la Roma de Institutul European de Administraţie Publică şi susţinută de Agenţia Regională pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

La acest eveniment de formare au participat reprezentanţi ai Agenţiei Regionale pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi ai universităţilor din regiunea Nord-Est, precum şi ai unor companii private.

Obiectivele vizitei au fost: întărirea capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare a instituţiilor din România prin colaborare, identificarea de bune practici ale Italiei în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene (Orizont Europa, fonduri structurale, etc.) şi identificarea unor colaborări între instituţiile participante şi cele din Italia.

Au fost realizate vizite la Consiliul Naţional al Cercetării din Italia, la Camera de Comerţ a Italiei şi la Universităţile LUMSA, Sapienza şi Tor Vergata.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău