DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

Luând în discuție situația administrativă, epidemiologică și noile reglementări în vigoare,

Senatul Universității, în ședința din data de 17 februarie 2022, a hotărât desfășurarea activităților didactice după cum urmează:

              - primele 4 săptămâni din semestrul II al anului universitar 2021-2022, respectiv 28.02-27.03.2022, toate activitățile didactice se vor desfășura online, cu următoarea precizare:

la orele de aplicații (seminare, laboratoare, lucrări practice, practică de specialitate) se va ține cont și se vor parcurge conținuturile teoretice din fișa disciplinei, urmând ca ulterior,

din 28.03.2022, să se realizeze partea pur practică/experimentală, odată cu derularea activităților didactice „față în față”.

Pentru perioada 28.02-27.03.2022 nu se fac cazări în căminele universității.

             - pentru perioada 28.03-03.06.2022, în funcție de evoluția pandemică și legislația în vigoare la data de 21 martie 2022, Senatul Universitar va analiza și va stabili modul de desfășurare a activităților didactice.