CONFERINȚA STUDENȚEASCĂ NAȚIONALĂ PERFORMED

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău au fost organizate Conferința studențească națională PERFORMED – „Performanță și calitate în educație”, eveniment aflat la ediția a XII-a și Târgul opționalelor, ediția a III-a. Activitățile au fost inițiate de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, în colaborare cu Facultatea de Științe, Facultatea de Litere și Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, avându-i ca profesori coordonatori pe prof.univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, conf. univ. dr. Otilia CLIPA și conf. univ. dr. Liliana MÂȚĂ.

Evenimentul a fost deschis de către organizatori, care au adresat încurajări participanților pentru prezentarea lucrărilor înscrise în cadrul secțiunilor conferinței.

La eveniment au participat 57 de studenți, atât de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cât și de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, din cadrul programului de studii de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (anii II, III) și din cadrul programului de studii de master Strategii inovative în educație (anul II).

Lucrările prezentate au abordat teme de actualitate ale învățământului primar și preșcolar: utilizarea platformelor educaționale în activitatea didactică, impactul programelor remediale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, formarea gândirii critice la școlarii mici, modalități de valorificare a metodelor active și interactive.

Aflat deja la ediția a III-a, Târgul opționalelor a reunit oferte curriculare inovative: „De la joc ... la educație financiară”, „Frumusețea obiceiurilor și tradițiilor populare”, „Datina ursului”, „Teatru japonez”, „Copilărie în natură”, „Costumul popular - Tradiție și continuitate”.

„Conferința PERFORMED ajunsă la cea de-a XII-a ediție a însemnat pentru mine o experiență plăcută, benefică din care am avut de învățat, reprezentând totodată și oportunitatea de a-mi exersa abilitatea de a vorbi în public. A fost cadrul propice în care să fii apreciat prezentând lucrarea științifică și să valorizezi la rândul tău munca depusă de alți colegi studenți în colaborare cu profesorii lor coordonatori. De altfel, a fost și un bun exercițiu pentru examenul de licență ce va urma. Felicitări organizatorilor, cadrelor didactice implicate și tuturor participanților”, a declarat  Bianca BENEDIC, studentă în anul III, P.I.P.P.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău