CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Sesiunea studenţească de comunicări știinţifice „Matematica și Informatica în contextul transformărilor actuale”, eveniment de tradiție ajuns la Ediția a XIV-a, organizat în cadrul Departamentului de Matematică și Informatică, Facultatea de Științe, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a desfășurat în data de 11 mai 2023.

Această manifestare științifică și-a propus aprofundarea metodelor şi tehnicilor științifice de abordare a problemelor din viaţa reală, în perspectiva integrării studenţilor pe piaţa muncii; aplicarea consolidată a cunoştinţelor şi abilităţilor acumulate în facultate și întărirea legăturilor între studenţi. Un slogan al nostru este „Cunoașterea este putere, învățarea îți oferă libertate”, cu adăugirea „A.I. carte, A.I. parte!” Cercetările prezentate pot fi ulterior dezvoltate ca module ale lucrărilor de licenţă sau de disertaţie, sau pot constitui baza unor aplicaţii dezvoltate ca proiecte de tip freelance sau la viitoarele locuri de muncă. Sesiunea de comunicări reprezintă şi o bună ocazie pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale tuturor studenţilor implicaţi.

A devenit un loc comun faptul că lumea reală nu se mai poate dispensa de lumea digitală. Într-o perioadă în care avansul tehnologic, în particular cel al inteligenței artificiale, ridică provocări majore, devin tot mai importante cultivarea și exersarea gândirii critice și a creativității în domenii științifice și tehnologice, astfel încât instrumentele puse la dispoziție de știință și tehnologie să fie utilizate eficient și cu responsabilitate în construirea unui viitor sustenabil.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău