Conferinţa internaționalǎ ICIPED, ediția a V-a

În perioada 26-27 octombrie 2023, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat Conferinţa internațioanalǎ în Psihologie, Științele Educației și Didactică (ICIPED). În deschidere, au luat cuvântul, din partea organizatorilor, Conf. univ. dr. Carmen-Violeta Popescu, director DPPD și Conf. univ. dr. Liliana Mâțǎ. Au susținut lucrări în plen, prof. univ. dr.  Mușata Dacia Bocoș, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, conf. univ. dr. Silvia Golubițchi, de la Universitatea Pedagogicǎ de Stat, „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova, dr. Hiba Bensalah de la Universitatea „Ibn Khaldoun”, Algeria și   Dennis Relojo- Howell reprezentând Asociația Psyhreg, UK.

La cea de a cincea ediție, conferința a adunat 76 de participanți de la universitățidin țară și străinătate, precum și din învățământul preuniversitar. Temele lucrărilorprezentate pe secțiuni, au abordat probleme actuale din psihologie, științele educației și didactică. Prin urmare, conferința ICIPED 2023 a creat un cadru adecvat pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate la nivel național, cât și internațional.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău