ANUNȚ SELECȚIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI KA2, ERASMUS+ 2020-3-RO01-KA205-095067

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea ocupării, în cadrul proiectului KA2, Erasmus+ 2020-3-RO01-KA205-095067, cu titlul “Gamification for Developing Essential Competencies in Youth Work (gamED)”, conform PO nr. 55, Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin OMEN nr. 5040 din 05.09.2018, a următoarelor posturi vacante:

  • două posturi de lucrător de tineret (studenți la programe de studii de licență sau master, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău);

Detalii ]n document (.pdf)

Rezultatele procesului de recrutare și selecție, pentru ocuparea posturilor vacante(.pdf)

Rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție (.pdf)