Anunț perioadă depunere cereri burse semestrul II

Perioada de depunere a cererilor de bursă, toate categoriile, aferente semestrului II (an universitar 2023-2024), este 11 martie – 29 martie 2024.

Cererile se depun personal la secretariatele facultăților. 

Informații suplimentare pe paginile facultăților sau la secretariatele facultăților.