ANUNȚ FINALIZARE PROIECT „UNIVERSITATEA APROAPE DE TINE, SOLUȚII TIC ONLINE”

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului ,,Universitatea aproape de tine, soluții TIC online”, finanțat prin Apelul POC/882/2/4 „Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură”, cod SMIS 149868, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”. Proiectul a fost implementat în perioada august 2021 – iunie 2022.

Obiectivul general al proiectului a constat în dotarea studenților beneficiari de burse sociale, a cadrelor didactice precum și a sălilor de curs din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației pentru facilitarea procesului de predare/învățare/evaluare, în sistem online și prevenirea riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în incinta Universității.  Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 278 de studenți, beneficiari de burse sociale şi 8 cadre didactice.

Rezultatele obținute:

  • Dotarea a 10 de săli de curs/laborator/aplicații practice/seminar cu echipamente TIC (tablă interactivă, tabletă grafică, camera web conferință, proiector desktop AIO, router wifi) pentru asigurarea desfășurării în conditii optime a activităților didactice necesare procesului de predare/învățare/ evaluare în sistem online;
  • Achiziționarea a 75 de tablete pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru burse sociale, în scopul facilitării accesului acestora la resursele de predare/învățare/evaluare în sistem online;
  • Achiziționarea a 8 laptop-uri pentru cadre didactice și 30 de laptop-uri pentru studenți (folosite de către studenții beneficiari, în cele 3 laboratoare dotate în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău), în scopul asigurării accesului la activitățile derulate în sistem online;
  • Atingerea obiectivelor specifice cu privire la educație regăsite atât în Planul Strategic Instituțional, cât și în Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020 privind asigurarea infrastructurii necesare pentru participarea la activitățile didactice desfășurate în sistem online.

Valoarea totală a proiectului este de 473.881,51 lei (din care: valoarea contribuţiei Fondului European de Dezvoltare Regională - 366.009,00 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional - 55.977,83 lei, iar contribuţia Beneficiarului - 51.894,68 lei).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020