A PLECAT LA CERURI PROF. UNIV. DR. MIHAI TALMACIU

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță cu regret trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Mihai TALMACIU (1953-2021), unul dintre fondatorii programelor de studii din domeniul Informatică din cadrul Facultății de Științe.Născut în 12 aprilie 1953 la Hălăucești, județul Iași, a absolvit liceul din localitatea natală în 1970, fiind un elev pasionat de matematică datorită înclinațiilor native, dar și datorită profesorului său Ștefan Apetrei. În perioada 1972-1976, a urmat cursurile Facultății de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind licențiat în Matematică, cu specializarea Cercetări operaționale.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

A început să lucreze ca analist programator imediat după absolvirea facultății, mai întâi la Antrepriza de Transport Auto Neamț (1976-1979), apoi la Centrul Teritorial de Calcul Bacău (1979-1990). În perioada 1984-1989, a urmat o a doua facultate în cadrul Academiei de Studii Economice București, obținând licența în Cibernetică Economică.

Din octombrie 1990 până în septembrie 2021, a lucrat neîntrerupt la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (numită până în 2009 Universitatea din Bacău), urcând toate treptele ierarhiei universitare: asistent universitar, lector universitar doctor, conferențiar universitar doctor (2005-2008), profesor universitar doctor (2008-2021).

Doctoratul în domeniul Informatică l-a obținut în 2002, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu teza intitulată „Probleme de descompunere în teoria grafurilor cu aplicații în optimizarea combinatorială”, realizată sub îndrumarea profesorului universitar Elefterie Olaru. În anii ce au urmat a publicat peste 50 de articole în domeniul Teoriei grafurilor, dintre care 22 în reviste cotate ISI, cele mai recente 3 articole fiind apărute în 2019-2021. A condus echipele a 4 contracte de cercetare derulate sub egida Academiei Române și a participat ca membru în echipele altor 18 contracte de cercetare-dezvoltare. În decembrie 2017, a obținut atestatul de abilitare în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, iar în 2018-2021 a activat ca îndrumător de doctorat în acest domeniu, în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

În cadrul Facultății de Științe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a implicat activ în inițierea, acreditarea și dezvoltarea programelor de studii de licență Informatică, Informatică-frecvență redusă și a programelor de studii de master Matematică didactică, Modele matematice și sisteme informatice în domeniul financiar-bancar, Informatică aplicată în științe și tehnologie/economie. A predat studenților de la Informatică, Matematică și Tehnologia informației numeroase discipline aflate la interfața dintre Matematica aplicată și Informatică: Analiza numerică/Calcul numeric, Algoritmica grafurilor, Capitole speciale de Teoria grafurilor, Cercetări operaționale, Optimizare combinatorială. A fost un profesor apropiat de studenți, încurajându-i să își exprime liber opiniile, să se dezvolte pe plan profesional și personal, să își depășească limitele.

A fost unul dintre principalii organizatori ai conferințelor de Matematică și Informatică „Gheorghe Vrănceanu” ale Facultății de Științe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conducând și comitetele locale de organizare ale conferințelor CAIM 2014 și SSMR 2008. Alături de colegi, s-a bucurat foarte mult să fie gazda unor savanți de prestigiu, dintre care îi amintim pe Cabiria Andreian Cazacu, Constantin Corduneanu, Solomon Marcus, Radu Miron, Ioan Tomescu, cu toții membri ai Academiei Române. A făcut parte din comitetul de redacție al revistei „Scientific Studies and Research. Series Mathematics and Informatics”.

Domnul profesor Mihai Talmaciu a desfășurat o activitate managerială susținută, ca șef de catedră (2008-2012) și decan (2008-2020). În aceste roluri s-a preocupat de promovarea în carieră a cadrelor didactice, de menținerea unui climat organizațional favorabil în cadrul facultății și a unor relații armonioase cu celelalte facultăți.

Ni-l vom aminti mereu pe domnul profesor Mihai TALMACIU ca pe un om inimos, ambițios și pasionat, dedicat în tot ceea ce făcea, fie că era vorba despre predare, cercetare sau activitate managerială.

Modelul pe care l-a oferit colegilor și generaților de studenți ne aduce aminte de cuvintele lui Giovanni Ruffini: „Profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alții, consumându-se pe sine”.