Rapoarte de cercetare

Rezultatele cercetării sunt evidenţiate, la nivelul facultăţilor, în rapoartele anuale privind activitatea de cercetare, iar la nivelul Universității prin raportul anual privind cercetarea științifică.