Organizarea cercetării

Activitatea de cercetare desfăşurată de cadrele didactice din Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău se realizează, în fiecare an, pe baza unor planuri de cercetare dezvoltate la începutul anului calendaristic la nivel de: departament, facultate şi centre de cercetare, universitate.

PLANURI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Planurile de cercetare ale Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău pot fi vizualizate în secțiunea Universitatea - Programe și strategii.

Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creație artistică, performanță sportivă, comunicații digitale, edituri și biblioteci - mandatul 2020-2024

Preşedinte, membru al Biroului Senatului:

Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RATA – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

Membri:

  • Sef.lucr.dr.ing. Eugen HERGHELEGIU – Facultatea de Inginerie
  • Prof. univ. dr. ing. George CULEA – Facultatea de Inginerie
  • Conf.univ.dr. Marcelina-Cristina MOCANU – Facultatea de Științe