Misiune si obiective

Misiunea principală a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, în domeniul componentei cercetare din cadrul activităţilor academice, o reprezintă dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare, consultanţă şi transfer tehnologic.

Obiectivele generale ale activităţilor de cercetare au în vedere atât tendinţele naţionale şi internaţionale, particularităţile regionale şi locale, cât şi necesităţile specifice universităţii şi vizează:

  • Dezvoltarea componentei cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale şi în conformitate cu deciziile ce vor fi luate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.
  • Dezvoltarea unor colective de cercetare puternice care să desfăşoare activităţi de cercetare competitive şi promovarea a cel puţin două centre de cercetare existente în universitate în categoria de centre de excelenţă.
  • Integrarea colectivelor de cercetare proprii în consorţii naţionale şi internaţionale de cercetare.
  • Susţinerea, în continuare, a activităţii de întregire şi modernizare a bazei materiale a cercetării.
  • Abordarea unor teme de cercetare orientate spre rezolvarea unor probleme impuse de cerinţele actuale şi de perspectivă, privind atât dezvoltarea societăţii româneşti cât şi alte probleme de actualitate la nivel mondial.
  • Creşterea numărului şi a calităţii programelor şi proiectelor de cercetare realizate de colectivele de cercetare, în scopul atragerii de fonduri financiare mai substanţiale pentru susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică.
  • Susţinerea financiară a perfecţionării pregătirii cadrelor didactice tinere, ce desfăşoară activităţi de cercetare, prin stagii efectuate în cadrul unor centre de cercetare cu tradiţie pe plan naţional şi internaţional.
  • Susţinerea financiară a activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate de cadrele didactice, respectiv pentru: participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste de prestigiu naţional şi internaţional, editarea de cărţi în edituri naţionale şi internaţionale.
  • Cointeresarea colectivelor de cercetare în desfăşurarea unor activităţi competitive, prin utilizarea rezultatelor obţinute în activităţile de valorificare a cercetării ştiinţifice drept criterii de bază pentru evaluarea activităţilor la nivelul cadrelor didactice, departamentelor, facultăţilor şi a universităţii în ansamblu.
  • Stimularea interesului studenţilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, prin integrarea acestora în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice, reorganizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, elaborarea unor tematici ale lucrărilor de licenţă şi de disertaţie care să includă şi activităţi de cercetare.