EVENTS

Erasmus Staff Week  2023 - FH Münster: Global & European Challenges - Designing Blended Intensive Programmes (Provocări globale și europene - Proiectarea de programe intensive mixte)

FH Münster din Germania a fost gazda unei săptămâni internaționale, în perioada 20-24 noiembrie 2023, care a reunit un grup divers de profesori și profesioniști din cadrul viitoarei alianțe universitare UP University.  Scopul reuniunii a fost de a concepe și planifica programe intensive mixte (Blended Intensive Programmes/BIPs). Această inițiativă reprezintă o oportunitate de mobilitate susținută de Comisia Europeană în cadrul generației Erasmus+ 2021-2027.

Reprezentanți ai cadrelor didactice și ai birourilor de relații internaționale de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (România), Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya  (Spania), IMC Krems University of Applied Sciences (Austria), Arteveldehogeschool (Belgia), Oulu University of Applied Sciences (Finlanda), HAN University of Applied Sciences (Regatul Țărilor de Jos) și FH Münster (Germania) au colaborat în grupuri de lucru pentru a genera idei de programe intensive mixte pentru susținerea tematicii consorțiului, „Consumul și producția responsabilă”, corespunzând obiectivului #12 (SDG12) din Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Dezvoltarea programelor intensive mixte (Blended Intensive Programmes - BIPs) este încurajată, fiind inovatoare prin utilizarea unui format hibrid de învățare (online și fizic), în cadrul cărora grupuri de studenți sau personal vor efectua mobilități mixte (o mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate combinată obligatoriu cu o componentă virtuală), facilitând schimbul de învățare online și munca în echipă. Astfel, educația internațională devine accesibilă și incluzivă, oferind posibilitatea de schimburi interculturale, de a crea rețele și de a extinde orizontul academic al studenților.

Cel puțin trei universități din trei țări diferite lucrează împreună pentru a dezvolta și a organiza un curs cu o componentă virtuală și o mobilitate fizică cu o durată medie de 5 zile în care cel puțin 15 participanți se întâlnesc la una dintre universitățile participante, în calitate de coordonator al programului intensiv.

Acest tip de program reprezintă o alternativă excelentă pentru studenții care nu au timp sau fonduri suficiente pentru a pleca în străinătate pentru un semestru întreg.