Controlul Intern Managerial

Controlul intern managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere, în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile (conf. OG nr.119/1999).

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, conform OSGG 200/2016 și OSGG 201/2016, controlul intern managerial este asigurat de:

1. Comisia de monitorizare, compusă din:

Președinte

 • Lect.univ.dr. Mihai-Adrian SAVA – Prodecan Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii;

Membri

 • Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ – Decan Facultatea de Inginerie;
 • Conf.univ.dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI – Decan Facultatea de Litere;
 • Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN – Decan Facultatea de Ştiinţe;
 • Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU – Decan Facultatea de Ştiinţe Economice;
 • Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE – Decan Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii;
 • Prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU – Director CSUD/Școala de Studii Doctorale;
 • Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ – Director general administrativ;

Secretar

 • Ing. Adrian-Laurențiu APĂVĂLOAEI – Secretar-șef Universitate;

2. Secretariat tehnic, compus din:

 • Conf.univ.ing.dr.ec. Cătălin DROB;
 • Lect.univ.dr. Raluca GALIŢA;
 • Prof.univ.dr. Eugenia HARJA;
 • Lect.univ.dr. Roxana VOICU;
 • Lect.univ.dr. Alexandra-Gabriela MILON;
 • Ing.ec. Carmen-Mihaela PĂTRAŞCU.

Documente de referinţă:

Regulament Comisie de monitorizare: R-11.03-01 E5R1