CAZAREA PENTRU PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ 2022-2023, PRACTICA AEROSTAR

CAZAREA PENTRU PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ 2022-2023, PRACTICA AEROSTAR

1. Începând cu data de 20 iunie 2023, se completează și se depun cererile de cazare pe timpul vacanței de vară pentru practica la S.C. AEROSTAR SA. Descărcați cererea de cazare pentru perioada vacanței de vară aici (.docx);, Cererea se transmite pe email cazare2022-2023@ub.ro .

2. Descărcați contractul de cazare pentru perioada vacanței de vară aici (.docx). Se completează contract de cazare pentru perioada vacanței de vară. Contractul se transmite pe email cazare2022-2023@ub.ro. Formularele se pot cere, la cazare și de la administratorul de cămin și se depun fizic. Se atașează dovezi care justifică cazarea pe perioada vacanței.

3. Conform Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 Art.42. Cazarea pe timpul vacanţei de vară în căminele studenţeşti se va face ţinând cont de următoarele priorităţi:

  1. studenţii Universităţii, care pe perioada verii, desfăşoară activităţi studenţeşti: practica de vară, acţiuni de voluntariat, proiecte de cercetare, alte activităţi studenţeşti etc;
  2. studenţii Universităţii angajaţi pe perioada vacanţei;
  3. studenţii Universităţii care solicită cazare pentru studiu individual, studiu la bibliotecă, pregătirea lucrării de licenţă, master etc, în limita locurilor disponibile;
  4. studenţii altor universităţi care efectuează practica în judeţul Bacău, participă la acţiuni studenţeşti de voluntariat etc, în limita locurilor disponibile, la tarifele aprobate;
  5. alte categorii de chiriaşi, în baza cererilor aprobate de Consiliul de administraţie al UBc, în limita locurilor disponibile, la tarifele aprobate. Toate categoriile menţionate anterior vor respecta R-12.02.02-01 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău”.

4. Regulamentul de cazare R-12.02.02-02 (.pdf);

5. Tariful de cazare, se achită conform contractului, anticipat :

  • 380 lei/loc/lună, tarif aprobat de către Consiliul de administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în data de 18.05.2023 și de către Senatul Universității în data de 12.06.2023, minim 2 studenți în camera de 3 locuri, minim 3 studenți în camera de 4 locuri.
  • Conform Art.41.din Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02, pentru perioada vacanţei de vară, cazările în căminele studenţeşti se fac în regim hotelier la tarifele aprobate de Senatul UBc, în căminele desemnate de către Consiliul de Administraţie la propunerea Serviciului Social, în baza contractului de închiriere pe perioada vacanţei de vară.

6. Plata taxei de cazare se efectuează anticipat in perioada 20-30 a lunii in curs pentru luna următoare. La cazare se achită cel puțin taxa pentru o lună. Pentru întârzierea la plata taxei se percepe 0,5 % penalități pentru fiecare zi de întârziere.

7. Pentru plata taxei de cazare în cont:

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU CONT IN TREZORERIE RO44TREZ06120F331400XXXX CIF/CUI 4278094

SE VOR SPECIFICA : NUMELE/PRENUMELE, TAXA DE CAZARE