Alegeri mandat 2019/2020 - 2023/2024 - Facultatea de Științe Economice

LISTA CU REPREZENTANŢII PROPUŞI ŞI VOTAŢI ÎN DEPARTAMENTE, CARE VOR CANDIDA PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară

 • Prof.univ.dr. Mihai DEJU
 • Conf.univ.dr. Aristița ROTILĂ
 • Lect.univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU

Departamentul Marketing și management

 • Prof.univ.dr. Eugenia HARJA
 • Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU
 • Conf.univ.dr. Costel CEOCEA
 • Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR
 • Conf.univ.dr. Laura-Cătălina ȚIMIRAȘ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU FUNCȚIILE DE CONDUCERE ALE DEPARTAMENTELOR

I. Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară

Director de departament

 1. Prof.univ.dr. Mihai DEJU    Curriculum Vitae    Plan managerial

Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății

 1. Lect.univ.dr. Daniela Cristina SOLOMON    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice, relații naționale și internaționale

 1. Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ    Scrisoare de intentie

Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești

 1. Conf.univ.dr. Aristița ROTILĂ    Scrisoare de intenție

II. Departamentul de Marketing și Management

Director de departament

 1. Prof.univ.dr. Eugenia HARJA    Curriculum Vitae    Plan managerial

Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății

 1. Lect.univ.dr. Oana-Ancuța STÂNGACIU    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice, relații naționale și internaționale

 1. Conf.univ.dr. Laura Cătălina ȚIMIRAȘ    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești

 1. Lect.univ.dr. Andreea FERARU    Scrisoare de intenție