Alegeri mandat 2019/2020 - 2023/2024 - Facultatea de Litere

LISTA CU REPREZENTANŢII PROPUŞI ŞI VOTAŢI ÎN DEPARTAMENTE, CARE VOR CANDIDA PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII DE LITERE

Departamentul de limbi și literaturi străine

 • Prof. univ. dr. Veronica-Loredana BALAN
 • Lect. univ. dr. Andreia-Irina SUCIU
 • Lect. univ. dr. Mihaela CULEA
 • Lect. univ. dr. Raluca BĂLĂIȚĂ

Departamentul de limbi și literaturi străine

 • Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON
 • Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana AMĂLĂNCEI
 • Conf. univ .dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU
 • Conf. univ. dr. Luminița DRUGĂ
 • Conf. univ. dr. Petronela SAVIN
 • Lect. univ. dr. Viorel ROBU

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU FUNCȚIILE DE CONDUCERE ALE DEPARTAMENTELOR

Departamentul de limbi și literaturi străine

Director departament

 1. Lect.univ.dr. Andreia-Irina SUCIU    Curriculum Vitae    Plan managerial

Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății

 1. Lect.univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice, relații naționale și internaționale

 1. Lect.univ.dr. Mihaela CULEA    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești

 1. Lect.univ.dr. Raluca BĂLĂIȚĂ    Scrisoare de intenție

Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării

Director departament

 1. Conf.univ.dr. Luminița DRUGĂ    Curriculum Vitae    Plan managerial

Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății

 1. Lect.univ.dr. Mihaela HRIBAN    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice, relații naționale și internaționale

 1. Lect.univ.dr. Petronela SAVIN    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești

 1. Lect.univ.dr. Florinela FLORIA    Scrisoare de intenție