CALENDARUL RUNDEI A DOUA DE SELECŢIE A STUDENŢILOR PENTRU MOBILITĂŢI ERASMUS+ ÎN ANUL 2022-2023 (PENTRU STAGII NEOCUPATE DUPĂ RUNDA DE SELECŢIE DIN MARTIE 2022)

 • 10 octombrie 2022: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2022-2023, ținând cont de locurile rămase neocupate după prima rundă de selecție din din martie 2022, verificând și dacă termenele de aplicație la universitățile partenere nu sunt deja depășite;
 • 10 – 23 octombrie 2022: Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere (pentru absolvenți se va organiza o nouă selecție în semestrul II) 
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:
 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate;
 4. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va încărca online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen si va mentiona nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).

 IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format pdf) în formularul electronic de candidatura Google forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+  (https://forms.gle/x1cyRb3WqAHnH3pD9)

 • 24 - 25 octombrie 2022: Susţinerea online a testului de limba străină;
 • 26 octombrie 2022: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații;
 • 27 octombrie 2022: Aprobarea în CA a listei nominale centralizate cu studenţii selecţionaţi de către comisiile de selecţie de la nivel de facultate.