O NOUĂ REALIZARE LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obținut acreditarea domeniului de doctorat „Filologie” din cadrul Școlii de Studii Doctorale, conform Ordinului de Ministru nr. 4518/10.08.2022. Temele de doctorat vor fi din cinci specializări din domeniul „Filologie”: literatură română, limbă română, literatură franceză, limbă engleză și literatură engleză. Prin acest nou domeniu de doctorat, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău își diversifică sfera de servicii educaționale pentru specialiștii din domeniul științelor umaniste din zona centrală a Moldovei în principal, dar și din țară și străinătate.

Admiterea va avea loc începând cu luna septembrie 2022, conform calendarului și condițiilor afișate pe site-ul Școlii de Studii Doctorale: https://www.ub.ro/academic/scoala-doctorala/admitere.

Domeniul de studii universitare de doctorat „Filologie” are ca principală misiune realizarea și dezvoltarea activității de formare a tinerilor cercetători și specialiști pe baza unui stagiu de cercetare științifică aprofundată în domeniul științelor umaniste. În același timp, are rolul de a contribui, prin specialiștii conducători de doctorat, la crearea de noi direcții în domeniul științific pe care îl reprezintă, de a ilustra, prin activitatea susținută de cercetare la un înalt nivel, exigențele academice ale Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Din perspectiva dezvoltării competenţelor profesionale, obiectivele asumate de domeniul de doctorat vizează: creșterea continuă a impactului științific al studiilor și rezultatelor stagiilor doctorale din domeniul Filologiei; integrarea rezultatelor obținute în cadrul domeniului de doctorat Filologie în reţele naționale și internaționale de excelenţă, în vederea realizării unei cercetări fundamentale inovative; conceperea şi realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode avansate care conduc la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice și a metodologiilor de cercetare din domeniul Filologiei.

În acest context, programul de studii universitare de doctorat, gestionat de Şcoala de Studii Doctorale, are un loc aparte în politicile Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin valorile pe care le promovează: competenţa profesională, integritatea morală, cultura şi spiritul comunității, deschiderea către universităţile pieţei locale, naţionale și internaţionale, alinierea prin asimilare a tendinţelor caracteristice învăţământului și cercetării ştiinţifice din aria euroatlantică.