Admitere

La Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvenţă, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.
Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru un singur program de doctorat.

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie absolvenţii unui ciclu de studii universitare de masterat (care au acumulat cel puțin 300 de credite transferabile) şi absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de finalizare a studiilor eliberată până în anul absolvirii primei promoţii a studiilor universitare de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 288/2004.

Înscrierea la concursul de admitere într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă (sau echivalentă), de studii aprofundate sau de masterat.

Candidatul admis la studii universitare de doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestui ciclu de studii (de la înmatriculare până la susţinerea publică a tezei de doctorat) calitatea de doctorand, calitate asimilată cu cea de asistent de cercetare sau asistent universitar, după caz.

 

Regulament de admitere

Declarația Rectorului privind cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021

Fișa de înscriere doctorat

 

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT; PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021* 

prima sesiune:

Rezultate admitere ingineria mediului si inginerie industriala (.pdf)

 • ·         înscrierea candidaţilor: 01 - 03 septembrie 2020;
 • ·         susţinerea probei de admitere: 04 septembrie 2020, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • ·         anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

a doua sesiune: 

 • ·         înscrierea candidaţilor: 07 – 10 septembrie 2020;
 • ·         susţinerea probei de admitere: 11 septembrie 2020, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • ·         anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

*perioadele pot fi mărite la solicitarea conducătorilor de doctorat

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

a) diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;

b) diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;

c) cartea de identitate/paşaportul;

d) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);

e) curriculum vitae;

f) lista lucrărilor ştiinţifice publicate;

g) pentru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu finanţare de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de doctorat în România, finanţate de la buget);

h) certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;

i) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii;

j) un dosar plic;

k) diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Bibliografie de specialitate domeniul INGINERIA MEDIULUIINGINERIE INDUSTRIALĂ

 

CUANTUMUL TAXELOR
 • Taxă de admitere 100 lei
 • Taxă competență lingvistică 60 lei
 • Taxă de înmatriculare 50 lei
 • Taxă anuală de studii 7000 lei/ an – pentru studii doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi admiși pe locuri cu taxă)*

*Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă toate cheltuielile privind susţinerea publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare etc.) sunt suportate de către studentul doctorand.

 

 

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT; PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

prima sesiune:

 • înscrierea candidaţilor: 02 - 05 septembrie 2019;
 • susţinerea testului de competenţă lingvistică, 06 septembrie 2019, ora 9.00, sala C5 corpul C al Universității, Facultatea de Litere
 • susţinerea probei de admitere: 06 septembrie 2019, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

Rezultate admitere domeniul Ingineria Mediului și Inginerie Industrială 

a doua sesiune:

 • înscrierea candidaţilor: 10 - 13 septembrie 2019
 • susţinerea testului de competenţă lingvistică, 16 septembrie 2019, ora 9.00, corpul C al Universității, sala C5, Facultatea de Litere;
 • susţinerea probei de admitere: 16 septembrie 2019, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

Rezultate admitere domeniul Ingineria Mediului

*perioadele pot fi mărite la solicitarea conducătorilor de doctorat

Bibliografia pentru obținerea certificatului/adeverinței care atestă competențele de comunicare, disponibilă la Biblioteca Universităţii este:

 1. Doina Cmeciu (coord.) - English for engineering students, Ed. Alma Mater Bacău, 2009;
 2. Veronica Grecu - Methodes de francais technique et scientifique, Ed. Alma Mater Bacău, 2008.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

 1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;
 2. diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 3. cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
 4. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 5. curriculum vitae;
 6. lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 7. pentru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu finanţare de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de doctorat, în România, finanţate de la buget);
 8. certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;
 9. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
 10. un dosar plic.

Bibliografie de specialitate domeniul INGINERIA MEDIULUI, INGINERIE INDUSTRIALĂ

CUANTUMUL TAXELOR

 • Taxă de admitere 120 lei
 • Taxă competență lingvistică 60 lei
 • Taxă de înmatriculare 50 lei
 • Taxă anuală de studii 7000 lei/ an – pentru studii doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi admiși pe locuri cu taxă)*

*Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă toate cheltuielile privind susţinerea publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare etc.) sunt suportate de către studentul doctorand.

 

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT& PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

prima sesiune:

 • înscrierea candidaţilor: 03 - 06 septembrie 2018;
 • susţinerea testului de competenţă lingvistică, 07 septembrie 2018, ora 9.00, corpul C al Universității, Facultatea de Litere
 • susţinerea probei de admitere: 07 septembrie 2018, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

Rezultate admitere domeniul Ingineria Mediului și Inginerie Industrială 

a doua sesiune:

 • înscrierea candidaţilor: 12 - 26 septembrie 2018;
 • susţinerea testului de competenţă lingvistică, 27 septembrie 2018, ora 9.00, corpul C al Universității, Facultatea de Litere
 • susţinerea probei de admitere: 27 septembrie 2018, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

Rezultate admitere domeniul Ingineria Mediului și Inginerie Industrială 

Bibliografia pentru obținerea certificatului/adeverinței care atestă competențele de comunicare, disponibilă la Biblioteca Universităţii este:

 1. Doina Cmeciu (coord.) - English for engineering students, Ed. Alma Mater Bacău, 2009;
 2. Veronica Grecu - Methodes de francais technique et scientifique, Ed. Alma Mater Bacău, 2008.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

 1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;
 2. diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 3. cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
 4. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 5. curriculum vitae;
 6. lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 7. pentru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu finanţare de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de doctorat, în România, finanţate de la buget);
 8. certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;
 9. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
 10. un dosar plic.

Bibliografie de specialitate domeniul INGINERIA MEDIULUI, INGINERIE INDUSTRIALĂ

CUANTUMUL TAXELOR

 • Taxă de admitere 120 lei
 • Taxă competență lingvistică 60 lei
 • Taxă de înmatriculare 50 lei
 • Taxă anuală de studii 7000 lei/ an – pentru studii doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi admiși pe locuri cu taxă)*

*Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă toate cheltuielile privind susţinerea publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare etc.) sunt suportate de către studentul doctorand.

 

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

prima sesiune:

 • înscrierea candidaţilor: 11 - 21 septembrie 2017;
 • susţinerea testului de competenţă lingvistică, 22 septembrie 2017, ora 9.00, corpul C al Universității, Facultatea de Litere, în următoarele săli: C7 - engleză, C6 - franceză;

Bibliografia pentru obținerea certificatului/adeverinței care atestă competențele de comunicare, disponibilă la Biblioteca Universităţii este:

 1. Doina Cmeciu (coord.) - English for engineering students, Ed. Alma Mater Bacău, 2009;
 2. Veronica Grecu - Methodes de francais technique et scientifique, Ed. Alma Mater Bacău, 2008.
 • susţinerea probei de admitere: 22 - 23 septembrie 2017, conform opţiuniiconducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.
Rezultate admitere

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

La cererea de înscriere (format pdf) pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:

 1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;
 2. diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 3. cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
 4. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
 5. curriculum vitae;
 6. lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 7. pentru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu finanţare de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de doctorat, în România, finanţate de la buget);
 8. certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională;
 9. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
 10. un dosar plic.

 Bibliografie de specialitate domeniul INGINERIA MEDIULUI

 1. Anastas, P. T.; Warner, J. C. – Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, 1998, 30
 2. Anastas, P. T.; Zimmerman, J. B. – Environ. Sci. Technol., 2003, 37, 94A
 3. Tang, S. L. Y.; Smith, R. L.; Poliakoff, M. – Green Chem., 7, 2005, 761
 4. Tang, S. L. Y.; Bourne, R.; Smith, R. L.; Poliakoff, M. – Green Chem., 10, 2008, 268
 5. Xianlai Zeng, Jinhui Li - Handbook of Material Flow Analysis: For Environmental, Resource, and Waste Engineers Resources Policy, Volume 53, September 2017, Pages 64-65
 6. Iyyanki V. Muralikrishna, Valli Manickam - Environmental Management, Chapter Four: Environmental Policies and Legislation, 2017, Pages 37-55
 7. James G. Speight - Environmental Regulations, Chapter 8, Environmental Inorganic Chemistry for Engineers, 2017, Pages 383-426
 8. James G. Speight - Environmental Regulations, Chapter 8, Environmental Organic Chemistry for Engineers, 2017, Pages 355-386
 9. Susan D. Richardson, Susana Y. Kimura - Emerging environmental contaminants: Challenges facing our next generation and potential engineering solutions, , Environmental Technology & Innovation, Volume 8, 2017, Pages 40-56
 10. Stanisław Anweiler, Dawid Piwowarski - Multicopter platform prototype for environmental monitoring, Journal of Cleaner Production, Volume 155, Part 1, 1 July 2017, Pages 204-211

Bibliografie de specialitate domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ

 1. Brabie G., Mohora C., Chirita B., 2002, MASINI UNELTE. CARACTERISTICI DE CALITATE, Ed. Academiei si AGIR, – Bucuresti, numar pagini 256
 2. Brabie G., Schnakovszky C., Chirita B., Axinte C., Chirila C., 2005, DEFORMAREA TABLELOR METALICE. - FENOMENE DE INSTABILITATE, Editura Junimea, 2005, numar pagini 222
 3. Brabie G., Schnakovszky C., Chirita B., Axinte C., Chirila C., 2005, TENSIUNI REZIDUALE GENERATE DE PROCESELE DE TRANSFORMARE A MATERIALELOR METALICE, Editura Junimea, 2005, numar pagini 210
 4. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice. Alegerea optimă a materialelor metalice, Editura Junimea, 2007, numar pagini 222
 5. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice.Aplicarea conceptelor de inginerie concurentă şi colaborativă, Editura Junimea, 2007, numar pagini 222
 6. Bragaru A., s.a - Optimizarea proceselor si echipamentelor tehnologice.EDP Bucuresti, 1996
 7. Brabie G., Samachis I., Masini-Unelte. Bazele optimizarii solutiilor de proiectare. Ed. Junimea, 1995
 8. Cozminca M., Bazele aschierii, Ed. Gh. Asachi, lasi, 1995
 9. Enache St., Proiectarea sculelor Aschietoare, Ed. Tehnica, 1980
 10. Oprean A., Bazele generarii suprafetelor, Ed.Did. si Ped., 1980
 11. Carata E., Zetu D., Modelarea si simularea sistemelor de fabricatie, Ed. Junimea, lasi, 2001
 12. Dragoi G., Sisteme integrate de productie asistate de calculator, Ed. Tehnica, 1997
 13. Gavrilas I., Prelucrari neconventionale, Ed. Tehnica, 1991
 14. Ispas C., s.a - Computer Integrated Manufacturing, Ed. Bren ,Bucuresti, 1999 15. Zetu D., Carata E., Ingineria calitatii in sisteme de fabricatie, Ed.Junimea, Iasi, 2000

 

a doua sesiune:

 • înscrierea candidaţilor: 25 – 29 septembrie 2017;
 • susţinerea probei de admitere: 29 - 30 septembrie 2017, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.
CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 

PRIMA SESIUNE:

 • înscrierea candidaţilor: 12 - 21 septembrie 2016;
 • susţinerea testului de competenţă lingvistică: 22 septembrie 2016, ora 10.00, sala C4, corp clădire C;
 • susţinerea probei de admitere: 22 - 23 septembrie 2016, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.
Pentru anul universitar 2016-2017 Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru domeniile de studiiIngineria MediuluișiInginerie Industrială, după cum urmează:
 • 5  locuri pentru cetǎţenii români şi cetǎţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinâd Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, din care 2 locuri cu bursǎ de studii pentru forma de învǎţǎmânt cu frecvenţǎ şi 3 locuri fǎrǎ bursǎ de studii pentru formele de învǎţǎmânt cu frecvenţǎ şi cu frecvenţǎ redusǎ;
 • 5 locuri pentru tineri de origine românǎ din Republica Moldova, ţǎri învecinate şi diasporǎ, din care 1 loc cu bursǎ de studii, fǎrǎ plata taxelor de şcolarizare şi 4 locuri fǎrǎ bursǎ de studii, fǎrǎ plata taxelor de şcolarizare.

 

A DOUA SESIUNE:

 • înscrierea candidaţilor: 26 – 29 septembrie 2016;
 • susţinerea testului de competenţă lingvistică: 29 septembrie 2016;
 • susţinerea probei de admitere: 29 - 30 septembrie 2016, conform opţiunii conducătorilor de doctorat;
 • anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.

CONDIŢII DE ADMITERE

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ca fiind studii universitare de master.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere la studii universitare de doctorat trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere (formular pdf.);
 • certificatul de naştere în original;
 • certificatul de căsătorie în original (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie);
 • copie cartea de identitate / buletinul de identitate;
 • diploma de licenţă (inclusiv anexa / anexele/ supliment/ foaie matricolă) în original;
 • diploma de master (inclusiv anexa / anexele/ supliment/ foaie matricolă) în original sau originalul Adeverinței tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 • Curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat;
 • dosar plic.

Pentru detalii cu privire la procedura de admitere, domeniile de doctorat, consultaţi urmǎtorul document:

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (.pdf)

 

Admitere septembrie 2015 - sesiunea a doua

Pentru anul universitar 2015-2016 Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat într-o a doua sesiune pentru domeniile de studii Ingineria Mediului și Inginerie Industrială, după cum urmează:

Ingineria Mediului: 2 locuri cu taxă

 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff - 2 locuri

Inginerie Industrială: 2 locuri cu finanțare prin granturi de la buget pentru cetățeni români (1 cu bursă de studii, 1 fără bursă), 2 cu taxă

 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brabie - 4 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă, 2 cu taxă)

Calendarul admiterii

înscrierea candidaţilor: 28 – 30 septembrie 2015. Înscrierile se fac între orele 9.00-12.00 în BP7 (Campus Mărăşeşti). Relaţii la telefon 0234542411 int. 106.
susţinerea examenului de competenţă lingvistică: 30 septembrie 2015, ora 13.00  (corpul C al Universității, Facultatea de Litere) .

 • susţinerea probei de admitere: 30 septembrie 2015, orele 14-16.

Rămân valabile condițiile de înscriere și de desfășurare a admiterii de la prima sesiune.

 

____________________________________________________________________________
Pentru anul universitar 2015-2016 Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru domeniile de studii Ingineria Mediului și Inginerie Industrială, după cum urmează:

10 locuri cu finanțare prin granturi de la buget pentru cetățeni români (5 cu bursă de studii, cu frecvență, 5 fără bursă, cu frecvență redusă), 6 locuri cu finanțare prin granturi de la buget pentru cetățeni de origine română (3 cu bursă de studii, cu frecvență, 3 fără bursă)


 Ingineria Mediului: 10 locuri cu finanțare prin granturi de la buget pentru cetățeni români (3 cu bursă de studii, cu frecvență, 3 fără bursă, cu frecvență redusă)

 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff - 2 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă)
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr - 2 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă)
 • Îndrumător: Conf. univ. dr. ing. Iuliana Lazăr - 2 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă)

Inginerie Industrială: 4 locuri cu finanțare prin granturi de la buget pentru cetățeni români (2 cu bursă de studii, 2 fără bursă)

 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brabie - 2 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă)
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Stan - 2 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă)

Locurile disponibile pentru cetățenii de origine română care nu au domiciliul stabil în România se vor repartiza în funcție de solicitări.

Informații utile pentru ocuparea acestor locuri se găsesc în metodologia elaborată de MECS (pdf), din care cele mai importante prevederi sunt următoarele:

Dispoziţii generale

(1) Prezenta Metodologie se adresează românilor de pretutindeni, care au domiciliul stabil în străinătate.
(2) Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 689/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română, cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;
b) românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora;
c) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Studii de doctorat – ciclul III
Admiterea românilor de pretutindeni pe locuri bugetate:

(1) Românii de pretutindeni, absolvenți cu diplomă de master sau echivalentă acesteia din România, sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în state terțe şi recunoscute de către CNRED ca fiind cel puţin studii universitare de masterat, se înscriu direct la instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din România, în vederea participării la concursul de admitere la doctorat.
(2) Dosarul de înscriere va cuprinde documentele prevăzute la anexele 2 şi 3, parte integrantă a prezentei Metodologii şi va fi depus la una din instituţiile organizatoare de studii doctorale (IOSUD);
(3) Admiterea la studii universitare de doctorat, ca bursieri ai statului român, se realizează pe locurile repartizate de MECS fiecărei instituţii de învăţământ superior acreditate.
(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate transmit la MECS listele candidaţilor admişi, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Locuri disponibile Bacău

Repartizarea locurilor in ciclul III (doctorat), in 2015-2016, pentru romanii de pretutindeni (din R Moldova, absolvenți ai universităților din România sau alt stat membru U.E.)
1 loc finanțat de la buget, cu bursă/3 locuri finanțate de la buget, fără bursă

Repartizarea locurilor in ciclul III (doctorat), in 2015-2016, pentru candidații Ucrainei, absolvenți ai universităților din România sau alt stat membru U.E.
1 loc finanțat de la buget, cu bursă

Repartizarea locurilor in ciclul III (doctorat) in 2015-2016 pentru romanii de pretutindeni (din Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ungara si Diaspora, absolvenți ai universităților din România sau alt stat membru U.E.)
1 loc finanțat de la buget, cu bursă

 

Calendarul admiterii

înscrierea candidaţilor: 14 – 24 septembrie 2015. Înscrierile se fac între orele 9.00-13.00 în BP7 (Campus Mărăşeşti). Relaţii la telefon 0234542411 int. 106.
susţinerea examenului de competenţă lingvistică: 25 septembrie 2015, ora 11.00, sala de consiliu  (corpul C al Universității, Facultatea de Litere) .

 • susţinerea probei de admitere: 25-26 septembrie 2015.
 • Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff - 25 septembrie, sala BP37, după examenul de competență lingvistică
 • Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr - 25 septembrie, sala BI42, ora 15.00
 • Conf. univ. dr. ing. Iuliana Lazăr - 25 septembrie, sala BI42, ora 15.00
 • Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brabie - 26 septembrie, sala HI8, ora 10.00
 • Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Stan - 26 septembrie, sala HI8, ora 10.00

 Dosarul de înscriere la concursul de admitere trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere (formular pdf.);
 • copie legalizată după certificatul de naştere;
 • copie legalizată după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie);
 • copie cartea de identitate / buletinul de identitate;
 • diploma de licenţă (inclusiv anexa / anexele) în original şi copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) sau diploma echivalentă cu aceasta. Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să plece din universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studii legalizate. Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de păstrare în arhivă;
 • diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta şi copie legalizată sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 • Curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat;
 • dosar plic.

 

   Desfăşurarea admiterii

Participarea la probele de admitere este condiţionată de obţinerea în prealabil a calificativului"ADMIS" la examenul de competenţă lingvistică.

Examenul de competenţă lingvistică se organizează pentru limbile engleză sau franceză. Examenul va consta în două probe, una scris şi una oral. Bibliografia pentru examen, disponibilă la Biblioteca Universităţii este:

 1. Doina Cmeciu (coord.) - English for engineering students, Ed. Alma Mater Bacău, 2009;
 2. Veronica Grecu - Methodes de francais technique et scientifique, Ed. Alma Mater Bacău, 2008.

Concursul de admitere este realizat de către fiecare conducător de doctorat.

 Procedura de admitere în domeniul Inginerie Industrială

Colocviul de admitere va cuprinde următoarele trei componente:

 1. Evaluarea activității candidatului până la data susținerii colocviului, activitate probată prin CV-ul acestuia și eventual pe baza unor rezultate valorificate prin lucrări de cercetare publicate sau comunicate, brevete de invenții, participări în colective de cercetare, proiecte tehnice realizate etc.
 2. Prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat, proiect care va conține următoarele date : Titlul generic ; Eșalonarea etapelor dezvoltării proiectului; Documentația și datele esențiale privind proiectul; Mijloace necesare de implementare; Elementele originale ale proiectului.
 3. Examinarea orală a fiecărui candidat pe baza bibliografiei de specialitate.

Bibliografie de specialitate

 1. Brabie G., Mohora C., Chirita B., 2002, MASINI UNELTE. CARACTERISTICI DE CALITATE, Ed. Academiei si AGIR, – Bucuresti, numar pagini 256
 2. Brabie G., Schnakovszky C., Chirita B., Axinte C., Chirila C., 2005, DEFORMAREA TABLELOR METALICE. - FENOMENE DE INSTABILITATE, Editura Junimea, 2005, numar pagini 222
 3. Brabie G., Schnakovszky C., Chirita B., Axinte C., Chirila C., 2005, TENSIUNI REZIDUALE GENERATE DE PROCESELE DE TRANSFORMARE A MATERIALELOR METALICE, Editura Junimea, 2005, numar pagini 210
 4. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice. Alegerea optimă a materialelor metalice, Editura Junimea, 2007, numar pagini 222
 5. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice.Aplicarea conceptelor de inginerie concurentă şi colaborativă, Editura Junimea, 2007, numar pagini 222
 6. Bragaru A., s.a - Optimizarea proceselor si echipamentelor tehnologice.EDP Bucuresti, 1996
 7. Brabie G., Samachis I., Masini-Unelte. Bazele optimizarii solutiilor de proiectare. Ed. Junimea, 1995
 8. Cozminca M., Bazele aschierii, Ed. Gh. Asachi, lasi, 1995
 9. Enache St., Proiectarea sculelor Aschietoare, Ed. Tehnica, 1980
 10. Oprean A., Bazele generarii suprafetelor, Ed.Did. si Ped., 1980
 11. Carata E., Zetu D., Modelarea si simularea sistemelor de fabricatie, Ed. Junimea, lasi, 2001
 12. Dragoi G., Sisteme integrate de productie asistate de calculator, Ed. Tehnica, 1997
 13. Gavrilas I., Prelucrari neconventionale, Ed. Tehnica, 1991
 14. Ispas C., s.a - Computer Integrated Manufacturing, Ed. Bren ,Bucuresti, 1999 15. Zetu D., Carata E., Ingineria calitatii in sisteme de fabricatie, Ed.Junimea, Iasi, 2000

Procedura de admitere în domeniul Ingineria Mediului

Proba de admitere constă într-un interviu care va cuprinde: prezentarea activităţii candidatului şi a temei propuse pentru teza de doctorat şi răspunsuri la întrebări.
Se vor avea în vedere:

 • activitatea desfăşurată de candidat până în prezent în domeniul ingineriei mediului sau înrudit
 • gradul de cunoaştere al temei propuse (stadiul actual al cercetărilor în domeniu)
 • gradul de originalitate al temei propuse
 • calitatea răspunsurilor la întrebări.

 

 

Admitere septembrie 2014

Nou! A doua sesiune de admitere septembrie 2014
 
Ca urmare a numeroaselor solicitări din partea candidaților, după prima sesiune de admitere, în care au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău anunță organizarea unei noi sesiuni de admitere la studii doctorale, pentru locuri cu taxă. Calendarul admiterii este următorul:
 
înscrierea candidaţilor: 29 – 30 septembrie 2014, ora 10. Înscrierile se fac în sala D113 (Campus Mărăşeşti, clădirea nouă). Relaţii la telefon 0234542411 int. 109.

 • susţinerea examenului de competenţă lingvistică: 30 septembrie 2013, ora 10, sala C4 (corpul C al Universității, Facultatea de Litere).
 • susţinerea probei de admitere: 30 septembrie 2014, ora 13, sala BI 42.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină aceleași documente ca pentru prima sesiune de admitere.
________________________________________________________________________________
 
Pentru anul universitar 2014-2015 Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru domeniile de studii Ingineria Mediului și Inginerie Industrială, după cum urmează:
 
Ingineria Mediului: 6 locuri cu finanțare prin granturi de la buget pentru cetățeni români (3 cu bursă de studii, 3 fără bursă), 2 locuri cu finanțare prin granturi de la buget pentru cetățeni de origine română (fără bursă), 2 locuri cu taxă, cu frecvență
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff - 3 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă, unul cu taxă)
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr - 3 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă, unul cu taxă)
 • Îndrumător: Conf. univ. dr. ing. Iuliana Lazăr - 2 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă)
  
Inginerie Industrială: 4 locuri cu finanțare prin granturi de la buget pentru cetățeni români (2 cu bursă de studii, 2 fără bursă) , cu frecvenţă
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Stan - 2 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă)
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brabie - 2 locuri (un loc cu bursă, unul fără bursă)

 

Calendarul admiterii

înscrierea candidaţilor: 15 – 25 septembrie 2014. Înscrierile se fac între orele 9.00-13.00 în D113 (Campus Mărăşeşti, clădirea nouă). Relaţii la telefon 0234542411 int. 109.

  • susţinerea examenului de competenţă lingvistică: 26 septembrie 2013, ora 10, sala C4 (corpul C al Universității, Facultatea de Litere).
  • susţinerea probei de admitere: 26-27 septembrie 2014.

   • Inginerie Industrială - 27 septembrie ora 10.00, sala HP 5
   • Ingineria Mediului - 26 septembrie ora 12.00, sala BI 42

 Dosarul de înscriere la concursul de admitere trebuie să cuprindă următoarele documente (detalii in regulamentul de admitere):

 • cerere de înscriere (formular pdf.);
 • copie legalizată după certificatul de naştere;
 • copie legalizată după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie);
 • copie cartea de identitate / buletinul de identitate;
 • diploma de licenţă (inclusiv anexa / anexele) în original şi copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) sau diploma echivalentă cu aceasta. Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să plece din universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studii legalizate. Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de păstrare în arhivă;
 • diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta şi copie legalizată sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 • Curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat;
 • dosar plic.
  
Cuantumul taxelor pentru anul universitar 2014-2015
 • taxa de înscriere – 120 lei
 • taxa test de competenţă lingvistică – 60 lei
 • taxa de înmatriculare – 50 lei
 • taxa de studii - cu frecvenţă, cu taxă – 3000 lei/an - fără frecvenţă, cu taxă – 2200 lei/an
 • taxa de transfer (plecare/venire) – 500 lei
 • taxa de sustinere teză - suma cheltuită cu plata comisiei de doctorat (3 referenti oficiali x 10 ore - doar pentru studenții cu taxă).
 
 
Desfăşurarea admiterii
Participarea la probele de admitere este condiţionată de obţinerea în prealabil a calificativului"ADMIS" la examenul de competenţă lingvistică.
Examenul de competenţă lingvistică se organizează pentru limbile engleză sau franceză. Examenul va consta în două probe, una scris şi una oral. Bibliografia pentru examen, disponibilă la Biblioteca Universităţii este:
 1. Doina Cmeciu (coord.) - English for engineering students, Ed. Alma Mater Bacău, 2009;
 2. Veronica Grecu - Methodes de francais technique et scientifique, Ed. Alma Mater Bacău, 2008.
Concursul de admitere este realizat de către fiecare conducător de doctorat.
 

Procedura de admitere în domeniul Inginerie Industrială
Colocviul de admitere va cuprinde următoarele trei componente:
 1. Evaluarea activității candidatului până la data susținerii colocviului, activitate probată prin CV-ul acestuia și eventual pe baza unor rezultate valorificate prin lucrări de cercetare publicate sau comunicate, brevete de invenții, participări în colective de cercetare, proiecte tehnice realizate etc.
 2. Prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat, proiect care va conține următoarele date : Titlul generic ; Eșalonarea etapelor dezvoltării proiectului; Documentația și datele esențiale privind proiectul; Mijloace necesare de implementare; Elementele originale ale proiectului.
 3. Examinarea orală a fiecărui candidat pe baza bibliografiei de specialitate.
Bibliografie de specialitate
 1. Brabie G., Mohora C., Chirita B., 2002, MASINI UNELTE. CARACTERISTICI DE CALITATE, Ed. Academiei si AGIR, – Bucuresti, numar pagini 256
 2. Brabie G., Schnakovszky C., Chirita B., Axinte C., Chirila C., 2005, DEFORMAREA TABLELOR METALICE. - FENOMENE DE INSTABILITATE, Editura Junimea, 2005, numar pagini 222
 3. Brabie G., Schnakovszky C., Chirita B., Axinte C., Chirila C., 2005, TENSIUNI REZIDUALE GENERATE DE PROCESELE DE TRANSFORMARE A MATERIALELOR METALICE, Editura Junimea, 2005, numar pagini 210
 4. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice. Alegerea optimă a materialelor metalice, Editura Junimea, 2007, numar pagini 222
 5. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice.Aplicarea conceptelor de inginerie concurentă şi colaborativă, Editura Junimea, 2007, numar pagini 222
 6. Bragaru A., s.a - Optimizarea proceselor si echipamentelor tehnologice.EDP Bucuresti, 1996
 7. Brabie G., Samachis I., Masini-Unelte. Bazele optimizarii solutiilor de proiectare. Ed. Junimea, 1995
 8. Cozminca M., Bazele aschierii, Ed. Gh. Asachi, lasi, 1995
 9. Enache St., Proiectarea sculelor Aschietoare, Ed. Tehnica, 1980
 10. Oprean A., Bazele generarii suprafetelor, Ed.Did. si Ped., 1980
 11. Carata E., Zetu D., Modelarea si simularea sistemelor de fabricatie, Ed. Junimea, lasi, 2001
 12. Dragoi G., Sisteme integrate de productie asistate de calculator, Ed. Tehnica, 1997
 13. Gavrilas I., Prelucrari neconventionale, Ed. Tehnica, 1991
 14. Ispas C., s.a - Computer Integrated Manufacturing, Ed. Bren ,Bucuresti, 1999 15. Zetu D., Carata E., Ingineria calitatii in sisteme de fabricatie, Ed.Junimea, Iasi, 2000

Procedura de admitere în domeniul Ingineria Mediului
Proba de admitere constă într-un interviu care va cuprinde: prezentarea activităţii candidatului şi a temei propuse pentru teza de doctorat şi răspunsuri la întrebări.
Se vor avea în vedere:
 • activitatea desfăşurată de candidat până în prezent în domeniul ingineriei mediului sau înrudit
 • gradul de cunoaştere al temei propuse (stadiul actual al cercetărilor în domeniu)
 • gradul de originalitate al temei propuse
 • calitatea răspunsurilor la întrebări.
 

Admitere septembrie 2013

Pentru anul universitar 2013-2014 Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru domeniile de studii Ingineria Mediului și Inginerie Industrială, după cum urmează:
 
Ingineria Mediului: 12 locuri cu finanțare prin granturi de la buget, cu frecvență, 1 loc cu taxă
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff - 4 locuri
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr - 2 locuri
 • Îndrumător: Conf. univ. dr. ing. Iuliana Lazăr - 6 locuri
  
Inginerie Industrială: 6 locuri cu finanțare prin granturi de la buget , cu frecvenţă, 1 loc cu taxă
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Stan - 3 locuri
 • Îndrumător: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brabie - 3 locuri
 

Calendarul admiterii

înscrierea candidaţilor: 16 – 26 septembrie 2013. Înscrierile se fac între orele 9.00-13.00 în D113 (Campus Mărăşeşti, clădirea nouă). Relaţii la telefon 0234542411 int. 109, 129.

 • susţinerea examenului de competenţă lingvistică: 27 septembrie 2013, ora 10, sala C4 (corpul C al Universității, Facultatea de Litere).
 • susţinerea probei de admitere: 27 septembrie 2013.
  • Inginerie Industrială - ora 12.00, sala HI 10
  • Ingineria Mediului - ora 12.30, sala BI 42

 Dosarul de înscriere la concursul de admitere trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere (formular pdf.);
 • copie legalizată după certificatul de naştere;
 • copie legalizată după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie);
 • copie cartea de identitate / buletinul de identitate;
 • diploma de licenţă (inclusiv anexa / anexele) în original şi copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) sau diploma echivalentă cu aceasta. Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să plece din universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studii legalizate. Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de păstrare în arhivă;
 • diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta şi copie legalizată sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
 • Curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat;
 • dosar plic.
  
Cuantumul taxelor pentru anul universitar 2013-2014
 • taxa de înscriere – 120 lei
 • taxa test de competenţă lingvistică – 60 lei
 • taxa de înmatriculare – 50 lei
 • taxa de studii - cu frecvenţă, cu taxă – 3000 lei/an - fără frecvenţă, cu taxă – 2200 lei/an
 • taxa de transfer (plecare/venire) – 500 lei
 • taxa de sustinere teză - suma cheltuită cu plata comisiei de doctorat (3 referenti oficiali x 10 ore - doar pentru studenții cu taxă).
 
 
Desfăşurarea admiterii
Participarea la probele de admitere este condiţionată de obţinerea în prealabil a calificativului"ADMIS" la examenul de competenţă lingvistică.
Examenul de competenţă lingvistică se organizează pentru limbile engleză sau franceză. Examenul va consta în două probe, una scris şi una oral. Bibliografia pentru examen, disponibilă la Biblioteca Universităţii este:
 1. Doina Cmeciu (coord.) - English for engineering students, Ed. Alma Mater Bacău, 2009;
 2. Veronica Grecu - Methodes de francais technique et scientifique, Ed. Alma Mater Bacău, 2008.
Concursul de admitere este realizat de către fiecare conducător de doctorat.
 

Procedura de admitere în domeniul Inginerie Industrială
Colocviul de admitere va cuprinde următoarele trei componente:
 1. Evaluarea activității candidatului până la data susținerii colocviului, activitate probată prin CV-ul acestuia și eventual pe baza unor rezultate valorificate prin lucrări de cercetare publicate sau comunicate, brevete de invenții, participări în colective de cercetare, proiecte tehnice realizate etc.
 2. Prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat, proiect care va conține următoarele date : Titlul generic ; Eșalonarea etapelor dezvoltării proiectului; Documentația și datele esențiale privind proiectul; Mijloace necesare de implementare; Elementele originale ale proiectului.
 3. Examinarea orală a fiecărui candidat pe baza bibliografiei de specialitate.
Bibliografie de specialitate
 1. Brabie G., Mohora C., Chirita B., 2002, MASINI UNELTE. CARACTERISTICI DE CALITATE, Ed. Academiei si AGIR, – Bucuresti, numar pagini 256
 2. Brabie G., Schnakovszky C., Chirita B., Axinte C., Chirila C., 2005, DEFORMAREA TABLELOR METALICE. - FENOMENE DE INSTABILITATE, Editura Junimea, 2005, numar pagini 222
 3. Brabie G., Schnakovszky C., Chirita B., Axinte C., Chirila C., 2005, TENSIUNI REZIDUALE GENERATE DE PROCESELE DE TRANSFORMARE A MATERIALELOR METALICE, Editura Junimea, 2005, numar pagini 210
 4. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice. Alegerea optimă a materialelor metalice, Editura Junimea, 2007, numar pagini 222
 5. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice.Aplicarea conceptelor de inginerie concurentă şi colaborativă, Editura Junimea, 2007, numar pagini 222
 6. Bragaru A., s.a - Optimizarea proceselor si echipamentelor tehnologice.EDP Bucuresti, 1996
 7. Brabie G., Samachis I., Masini-Unelte. Bazele optimizarii solutiilor de proiectare. Ed. Junimea, 1995
 8. Cozminca M., Bazele aschierii, Ed. Gh. Asachi, lasi, 1995
 9. Enache St., Proiectarea sculelor Aschietoare, Ed. Tehnica, 1980
 10. Oprean A., Bazele generarii suprafetelor, Ed.Did. si Ped., 1980
 11. Carata E., Zetu D., Modelarea si simularea sistemelor de fabricatie, Ed. Junimea, lasi, 2001
 12. Dragoi G., Sisteme integrate de productie asistate de calculator, Ed. Tehnica, 1997
 13. Gavrilas I., Prelucrari neconventionale, Ed. Tehnica, 1991
 14. Ispas C., s.a - Computer Integrated Manufacturing, Ed. Bren ,Bucuresti, 1999 15. Zetu D., Carata E., Ingineria calitatii in sisteme de fabricatie, Ed.Junimea, Iasi, 2000

Procedura de admitere în domeniul Ingineria Mediului
Proba de admitere constă într-un interviu care va cuprinde: prezentarea activităţii candidatului şi a temei propuse pentru teza de doctorat şi răspunsuri la întrebări.
Se vor avea în vedere:
 • activitatea desfăşurată de candidat până în prezent în domeniul ingineriei mediului sau înrudit
 • gradul de cunoaştere al temei propuse (stadiul actual al cercetărilor în domeniu)
 • gradul de originalitate al temei propuse
 • calitatea răspunsurilor la întrebări.
 
 

 

 
pozUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate. Accesați declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal