Informare cu privire la cardurile pentru prima de carieră didactică

Vă informăm că Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu poate încasa contravaloarea taxelor de studii cu ajutorul cardurilor pentru prima de carieră didactică.

Anunț perioadă depunere cereri burse

Perioada de depunere a cererilor pentru bursele aferente semestrului I (an universitar 2023-2024) este 26.10 - 16.11.2023.

Cazarea studenților IFR / CONVERSIE PROFESIONALĂ

Cazarea studenților IFR / CONVERSIE PROFESIONALĂ În anul universitar 2023-2024

ETAPELE PARCURSE DE STUDENȚI ÎN VEDEREA CAZĂRII ÎN CAMINELE STUDENȚEȘTI PENTRU ANUL 2023-2024

Cazările în căminele studențești, pentru anul universitar 2023/2024 se desfășoară după următorul program: - 27, 28, 29 septembrie 2023 - orele 8.00-16.00; - 02 octombrie 2023 - orele 8.00 - 16.00. Pentru cazarea în cămin, studentul:

CERERI DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Începând cu data de 07.08.2023, studenții din anii superiori anului I pot depune cereri de cazare pentru anul universitar 2023-2024 pe adresa de e-mail cazare2023-2024@ub.ro ; Descărcați cererea aici (.docx);

Tarife cazare cămine 2023-2024

Au fost publicate tarifele de cazare în căminele Universității pentru anul universitar 2023/2024

CAZAREA PENTRU PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ 2022-2023, PRACTICA AEROSTAR

Începând cu data de 20 iunie 2023, se completează și se depun cererile de cazare pe timpul vacanței de vară pentru practica la S.C. AEROSTAR SA. Descărcați cererea de cazare pentru perioada vacanței de vară aici (.docx);, Cererea se transmite pe email cazare2022-2023@ub.ro .

Care sunt condițiile de viața și de studiu ale studenților?

Care sunt condițiile de viața șide studiu ale studenților? Care sunt veniturile medii ale unui student român? Care sunt caracteristicile generale ale unui student care ia bursă? Ce proporție a studenților lucrează în timpul facultății și în ce fel le afectează acest lucru experiența de studiu?

Anunț privind stabilirea perioadei de depunere a burselor și a modului de depunere

Având în vedere Regulamentul de acordare a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență, art. 17, care prevede informarea studenților privind perioada de depunere a burselor de cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea acestora, propun ca perioada de depunere a tuturor categoriilor de burse să fie începând de luni, 20 februarie 2023, până marți 14 martie 2023 (total de 17 zile lucrătoare).