Situația plăților (execuție bugetară)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI