Declarații de avere și interes

Documente utile

Declarații de avere 2023

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKYrectorSchnakovszky 2023Conducerea Universității27.06.2023
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANUprorector cu strategii economice și de calitateDanu 2023Conducerea Universității  27.06.2023
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHILprorector cu programe de învățământ și activități studențeștiZichil 2023Conducerea Universității27.06.2023
Prof.univ.dr. Elena NECHITAprorector cu programe de cercetare și relații internaționaleNechita 2023Conducerea Universității27.06.2023
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANUprorector cu etica și imaginea UniversitățiiBuzoianu 2023Conducerea Universității  27.06.2023
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂprorector pentru programe de cercetareRață Bogdan 2023Conducerea Universității27.06.2023
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEFpreședintele Senatului universitarNedeff Valentin 2023Conducerea Universității27.06.2023
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂdirector general administrativDrugă Ciprian 2023Conducerea Universității27.06.2023
Ec. Nicoleta LAZĂRauditor public internLazăr 2023Conducerea Universității27.06.2023
Ing. Mirela GHEORGHIANadministrator financiar de patrimoniu  Gheorghian 2023Conducerea Universității27.06.2023
Ec. Cristina BORDIANUcontabil-şefBordianu 2023Conducerea Universității27.06.2023
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEIsecretar-şef universitateApăvăloaei 2023Conducerea Universității  27.06.2023
Ileana BOTEZATUșef birou rectoratBotezatu Ileana 2023Conducerea Universității27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALANpreședinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)Balan 2023Conducerea Universității  27.06.2023
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCUpreședinte Societatea Antreprenorial StudențeascăMironescu 2023Conducerea Universității  27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘdecanPanainte 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂprodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultățiiChitiță 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGOREprodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențeștiGrigore 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Narcis BÂRSANprodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționaleBârsan 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Ing. Mihaela NEDEFFadminstrator-șef facultateNedeff Mihaela 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚUdirector al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM)Moșneguțu 2023Facultatea de Inginerie  27.06.2023
Prof.univ.dr.ing. George CULEAdirector al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘCCulea George 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Eugen HERGHELEGIUdirector al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSIHerghelegiu 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMIONdirector al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICASimion 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROBdirector al Departamentului de inginerie și management și mecatronică IMMDrob 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Prof. Aurelia PAVELsecretar-şef facultatePavel Aurelia 2023Facultatea de Inginerie27.06.2023
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEIdecanAmălăncei 2023Facultatea de Litere27.06.2023
Lector univ.dr. Mihaela CULEAprodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționaleCulea Mihaela 2023Facultatea de Litere  27.06.2023
Lector univ.dr. Raluca GALIȚAprodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultățiiGalița 2023Facultatea de Litere  27.06.2023
Ec. Tatiana ILIESCUadministrator-șef facultateIliescu 2023Facultatea de Litere27.06.2023
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIUdirector al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS-Facultatea de Litere-
Lector univ.dr. Luminița DRUGĂdirector al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSCDrugă Luminița 2023Facultatea de Litere27.06.2023
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘUdirector proiect EUROPE DIRECT BacăuMorărașu 2023Facultatea de Litere27.06.2023
Lector univ.dr. Petronela SAVINdirector proiect BG_126Savin Petronela 2023Facultatea de Litere  27.06.2023
Ing. Niculina POPAsecretar-şefPopa Niculina 2023Facultatea de Litere  27.06.2023
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘANdecanCrișan 2023Facultatea de Științe27.06.2023
Lector univ.dr. Elena Roxana ARDELEANUprodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activități studențeștiArdeleanu 2023Facultatea de Științe  27.06.2023
Lector univ.dr. Roxana-Elena VOICUprodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultățiiVoicu 2023Facultatea de Științe27.06.2023
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANUdirector al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educațieiMocanu 2023Facultatea de Științe27.06.2023
Ing. Gina-Dana UNGUREANUadministrator-şef facultateUngureanu Gina 2023Facultatea de Științe27.06.2023
Lector univ.dr. Camelia URECHE URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPMUreche Camelia 2023Facultatea de Științe 27.06.2023
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANUsecretar-şef Mărmureanu 2023Facultatea de Științe27.06.2023
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCUdecanTurcu 2023Facultatea de Științe Economice27.06.2023
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞprodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționaleTimiraș 2023Facultatea de Științe Economice27.06.2023
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCUprodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultățiiDragomirescu 2023Facultatea de Științe Economice27.06.2023
Prof.univ.dr. Eugenia HARJAdirector al Departamentului de marketing și management - DMM Harja 2023Facultatea de Științe Economice27.06.2023
Prof.univ.dr. Mihai DEJUdirector al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF Deju 2023Facultatea de Științe Economice27.06.2023
Ec. Rodica CIOLAC secretar-şef  Ciolac 2023Facultatea de Științe Economice27.06.2023
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXEdecanAlexe Dan 2023Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății27.06.2023
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVAprodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultățiiSava 2023Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății27.06.2023
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCUprodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționaleDobrescu 2023Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății-
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECIprodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențeștiDobreci 2023Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății27.06.2023
Ing.ec. Lidia PIRICI administrator-şef facultatePirici 2023Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății27.06.2023
Conf.univ.dr. Gabriela RAVEICAdirector al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTORaveica 2023Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății27.06.2023
Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARUdirector al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPSȘufaru 2023Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății27.06.2023
Prof. Laura ROTARUsecretar-şef facultateRotaru 2023Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  27.06.2023
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCUdirectorPopescu Carmen 2023DPPD27.06.2023
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARUdirectorFînaru 2023Școala de Studii Doctorale27.06.2023
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADUdirectorRadu 2023Departamentul de management27.06.2023
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIUdirectorCojocariu 2023Departamentul de consiliere profesională  27.06.2023
Conf.univ.dr. Dorel URECHEvicepreședinte-Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  -
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂdirectorPrihoancă 2023Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  27.06.2023
Conf.univ.dr. Liliana MÂȚĂdirector proiect TE 129/2018-PN-3 III - P1 - 101 - TE -2016 - 0773-
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘşef Serviciu socialDumitraș 2023Servicii27.06.2023
Ing. Ionuț UNGUREANUşef interimar Serviciu pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă  Ungureanu Ionuț 2023Servicii27.06.2023
Ec. Dan-Andrei RUSEIşeful Biroului de achiziţii publice:  Rusei 2023Servicii27.06.2023
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCUşeful Serviciului resurse umanePătrașcu 2023Servicii27.06.2023
Ing. Paul HÂRȚESCUșef birou salarizareHârțescu 2023Servicii27.06.2023
Ec. Mihaela MUSTEAșef interimar birou contabilitate - bugete și venituri propriiMustea 2023Servicii26.06.2021
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCUșef birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri specialeDospinescu 2023Servicii27.06.2023
Ing. Maria COȘAȘeful Serviciului tehnicCoșa 2023Servicii27.06.2023
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUCşeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale-Servicii-
Ing. Cecilia ANGHEL şeful Serviciului BibliotecăAnghel Cecilia 2023Servicii27.06.2023
Asist.univ.dr. Ioana BOGHIANcercetător/ specialist/ responsabilBoghian 2023ECULTFOOD/ DIDESU/ GAME-IT27.06.2023
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZcoordonator Botez 2023ERASMUS27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Vlad-Andrei CIUBOTARIUcercetător-PN III-TFI PMAIAA-
Lector univ.dr. Iulian-Marius FURDUexpert ITFurdu 2023FDI27.06.2023
Asist.univ.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCUtutore-ROSE ING-UP-
Asist.univ.dr.ing.Cristina-Gabriela GRIGORAȘasistent managerGrigoraș Cristina 2023POCU27.06.2023
Șef lucrări univ.dr.ing. Luminița GROSUtutore-ROSE ING-UP-
Asist.univ.dr.ing. Gabriela MUNTIANUtutoreMuntianu 2023ROSE ING-UP27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Florin-Marian NEDEFFtutore/membruNedeff Florin 2023ROSE ING-UP EUROPE DIRECT27.06.2023
Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFORmembruNichifor 2023ROSE27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Ionel OLARUcercetător-PN III-TFI PMAIAA-
Șef lucrări dr.ing. Oana-Irina PATRICIUtutore/coordonator practicăPatriciu 2023ROSE ING-UP POCU27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Petru-Gabriel PUIUcercetător/tehnician-IN2RURAL-
Șef lucrări dr.ing. Ana-Maria ROȘUasistent proiectRoșu 2023ROSE27.06.2023
Conf.univ.dr.ing. RUSU Lăcrămioaramanager proiectRusu 2023POCU27.06.2023
Șef lucrări dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPUtutore/cercetătorTâmpu Nicolae 2023ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA27.06.2023
Lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEIexpert IT/cercetător  Tomozei Cosmin 2023FDI / PN III-TE-2016-007327.06.2023
Prof.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANUmanager proiectTopliceanu 2023IN2RURAL27.06.2023
Șef șucrări dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICAtutore-ROSE ING-UP-
psih. Gabriel MAREȘexpert consiliereMareș 2023FDI27.06.2023
psih. Doina PASCALexpert consiliere  Pascal 2023FDI27.06.2023
psih. Daniela ANTONexpert consiliere-FDI-
dr.ing. Carmen-Coca BALABANsecretarBalaban 2023FDI27.06.2023
ec. Marinela BOTEZATUresponsabil resurse umane  Botezatu Marinela 2023POCU27.06.2023
ec. Niculina DIACONUresponsabil financiarDiaconu 2023ROSE ING-UP27.06.2023
Silvia LEONTEresponsabil ERASMUSLeonte 2023ROSE ING-UP27.06.2023
ec. Carmen-Elena OLARUsecretarOlaru Carmen 2023ERASMUS27.06.2023
Ing. dr. Alina-Mihaela MOROIsecretar Școala de Studii DoctoraleMoroi 2023FDI27.06.2023
Ioana OLARIUOlariu 2023FDI27.06.2023
Ing. dr. Daniela FLORESCUFlorescu 2023FDI27.06.2023
Lector univ.dr. Oana-Ancuța STÂNGACIUStângaciu 2023FDI27.06.2023
Izabeta-Maria SAVINSavin Izabela 2023FDI27.06.2023
Iulia-Andreea BUCURBucur 2023PROIECT27.06.2023
Ana-Maria FERENȚFerenț 2023PROIECT27.06.2023
Daniela-Cristina SOLOMONSolomon 2023PROIECT27.06.2023
Luminița-Iulia ZAIȚZaiț 2023PROIECT27.06.2023
Dumitra RĂDUCANU-Proiect Rose - RITM  -
Mihaela ENACHIEnachi 2023PROIECT27.06.2023
Otilia LUNGULungu 2023PROIECT27.06.2023
Cosmin-Constantin GRIGORAȘGrigoraș Cosmin 2023PROIECT27.06.2023
Elena-Mirela SUCEVEANUSuceveanu 2023PROIECT27.06.2023
Diana-Elena MAFTEIMaftei 2023PROIECT27.06.2023
Mihaela HRIBANHriban 2023PROIECT27.06.2023
Conf.univ.dr. Liviana-Andreea NIMINEȚTUTORENimineț Liviana 2023PROIECT ROSE27.06.2023
Conf.univ.dr. Manuela GÎRȚUGîrțu 2023PROIECT27.06.2023
Conf.univ.dr. Aristița ROTILĂRotilă 2023PROIECT27.06.2023
Vasilica-Alisa ARUȘTUTOREAruș 2023PROIECT ROSE29.06.2023
Roxana-Iuliana POPESCUresponsabil ERASMUSPopescu Roxana 2023ERASMUS29.06.2023
Irina-Claudia ALEXAtutorre proiect Rose RITMAlexa 202329.06.2023
Gabriel-Stănică LUPULupu 202329.06.2023
Alexandra-Gabriela MILONMilon 2023Proiect29.06.2023
Nicolae-Lucian VOINEAVoinea 202329.06.2023
Prof.univ.dr.ing. Ileana-Denisa NISTORNistor 2023Coordonator proiect ROSE29.06.2023
Mihaela-Alina CRISTUȚĂCristuță 202329.06.2023
Cristian-Corneliu DRĂGOI--
Andrei ZAHARIAZaharia 202329.06.2023
Conf.univ.dr. Nicolae OCHIANĂOchiană 202329.06.2023
Vasile ANDONEȘef birouAndone 202329.06.2023
Lector univ.dr. Florinela-Gianina FLORIAFloria 202329.06.2023
Prof.univ.dr. Alexandru ACSINTE--
Silviu-Ioan PAVELPavel Silviu 202329.06.2023
Carmina-Mihaela VOROVENCI--
Nicolete CIUCESCU (POPOVICI)--
Conf.univ.dr. Nela-Tatiana BALINTBalint Tatiana 202329.06.2023
Ing. Marius-Adrian ANGHELUȚAngheluț 202329.06.2023
Lector univ.dr. Ovidiu GALERU--
Ana-Maria ANDREIBibliotecar-secretar proiect POCU-
Steriana NEACȘUSecretar facultate-Proiect-

Arhivă