Depunere dosare ONLINE pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus+ 2022-2023.

În perioada  01 - 31 martie 2022 se pot depune dosarele ONLINE pentru o nouă selecție de mobilități Erasmus+ 2022-2023. 

Studenții sunt rugați să consulte avizierele ERASMUS de la facultăți/pagina de relații internaționale a facultăților/platforma Microsoft Teams unde vor fi afișate toate informațiile necesare.

 • 17 februarie 2022: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;
 • 28 februarie 2022: Afişarea de către responsabilii ERASMUS de la facult­ăţi a ofertei de stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2022-2023.
 • 01 - 31 martie 2022: Depunerea online de către candidaţi a dosarelor de înscriere.
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ trebuie să conţină:
 1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
 2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html)
 3. copie după cartea de identitate;
 4. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română)
 5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va trimite online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen cu nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).

IMPORTANT: Toate aceste documente vor fi ataşate (în format PDF) în formularul electronic de candidatura Google forms, afişat pe paginile web ale facultăţilor şi pe pagina Biroului ERASMUS+  (https://forms.gle/ZLQERsgiNA9NYYMT6)

 • 04 - 08  aprilie 2022: Susţinerea testelor de limba străină;
 • 11 – 15 aprilie 2022: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari, rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate. Rezolvarea eventualelor contestații. Transmiterea proceselor verbale de selecţie către Biroul ERASMUS+;
 • 21 aprilie 2022: Aprobarea în CA a proceselor verbale de selecţie de la nivel de facultăţi.