Alegeri mandat 2019/2020 - 2023/2024 - Facultatea de Științe

LISTA CU REPREZENTANŢII PROPUŞI ŞI VOTAŢI ÎN DEPARTAMENTE, CARE VOR CANDIDA PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE

Departamentul de Matematică și Informatică

 • Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU
 • Conf.univ.dr. Marcelina-Cristina MOCANU
 • Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU
 • Lect.univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI

Departamentul de Biologie, Ecologie şi protecţia mediului

 • Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE
 • Conf.univ.dr. Camelia URECHE

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU FUNCȚIILE DE CONDUCERE ALE DEPARTAMENTELOR

I. Departamentul de Matematică și Informatică

Director de departament

 1. Conf.univ.dr. Marcelina Cristina MOCANU    Curriculum Vitae    Plan managerial

Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății

 1. Lect.univ.dr. Elena Roxana ARDELEANU    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești

 1. Lect.univ.dr. Otilia LUNGU    Scrisoare de intenție
 2. Lect.univ.dr. Cosmin Ion TOMOZEI    Scrisoare de intenție

II. Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

Director de departament

 1. Conf.univ.dr. Camelia URECHE    Curriculum Vitae    Plan managerial

Responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății

 1. Lect.univ.dr. Roxana-Elena VOICU    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul cercetării științifice, relații naționale și internaționale

 1. Lect.univ.dr. Dumitra RĂDUCANU    Scrisoare de intenție

Responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești

 1. Lect.univ.dr. Daniela NICUȚĂ    Scrisoare de intenție