Alegeri Facultatea de Inginerie 2024 - 2028

Lista candidaților înscriși pentru funcția de director de departament

Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică

  Ș.l. dr. ing. Claudia Manuela Tomozei    Curriculum vitae      Plan managerial

Departamentul Inginerie şi Management, Mecatronică

  Conf. ing. dr. ec. Cătălin Drob                 Curriculum vitae      Plan managerial

Departamentul Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale

S.l. dr. ing. Eugen Herghelegiu                 Curriculum vitae       Plan managerial

Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor

Prof. dr. ing. George Culea                       Curriculum vitae       Plan managerial

Departamentul Inginerie Chimică și Alimentară

Conf. dr. ing. Vasilica Alisa Aruș            Curriculum vitae        Plan managerial