Susținere internațională de teză de doctorat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Joi, 21 septembrie 2023, a avut loc în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău susținerea publică a tezei de doctorat „Studii și cercetări cu privire la utilizarea membranelor organice din fibre goale din PAN, în procesul de ultrafiltrare al apei”, susținută de ing. Laurențiu TĂTARU. Comisia de doctorat a fost formată din: Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; Membri: Coordonator științific Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; Referenți științifici: Prof. univ. dr. hab. Rodica STURZA, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMIREZ, Universitatea din Cadiz, Spania, Prof. univ. dr. Maricel AGOP, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România.

„Această teză de doctorat reprezintă o nouă realizare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul Ingineria mediului. Comisia de evaluare a fost una internațională: din România, din Republica Moldova - Universitatea Tehnică a Moldovei și din Spania - Universitatea din Cadiz. Mulțumesc celor doi colegi din aceste țări în evaluarea și susținerea publică a acestei teze de doctorat. Mulțumesc candidatului pentru modul în care a abordat tema și pentru stagiile efectuale la Universitatea din Cadiz în cercetarea de laborator”, a declarat Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. „Mă simt onorat că am dus la bun sfârșit teza de doctorat. Mulțumesc Universității, mulțumesc domnului profesor care m-am îndrumat și m-a susținut până la capăt, precum și tuturor profesorilor care m-au ajutat să finalizez aceste cercetări, care sunt de mare actualitate, cu rezultate atât de bune”, a precizat ing. Laurențiu TĂTARU, doctorand. Membrii comisiei de doctorat au subliniat - fiecare dintr-o altă perspectivă - importanţa temei abordate de candidat. În plus, doamna Prof. univ. dr. hab. Rodica STURZA a menţionat noutatea tehnicilor utilizate de către doctorand şi rigoarea cu care au fost analizate rezultatele experimentale. Domnul Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMIREZ a amintit colaborarea permanentă cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi a apreciat seriozitatea, perseverenţa şi dedicarea doctorandului, pe parcursul stagiilor realizate de acesta la Universitatea din Cadiz, iar domnul Prof. univ. dr. Maricel AGOP a remarcat consistenţa şi potenţialul rezultatelor obţinute. În acest sens, doamna Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU a amintit că a fost deja iniţiată o colaborare cu AGRICOLA Bacău, în sensul aplicării, în viitor, a rezultatelor obţinute de ing. Laurențiu TĂTARU privind ultrafiltrarea apelor uzate cu ajutorul tehnologiei eficiente a membranelor polimerice.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău