ZILELE ȘCOLII DE STUDII DOCTORALE

În perioada 20-25 mai 2024, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău găzduiește Zilele Școlii de Studii Doctorale, un eveniment care are drept obiectiv aducerea în dezbatere a unor aspecte ale cercetării doctorale inovative, stimulând astfel performanța științifică prin integrarea rezultatelor cercetării în rețele naționale și internaționale de excelență.

Aflată la a doua ediție, conferința „Inovare și cercetare doctorală”, finanțată prin Proiectul CNFIS-FDI-2024-F-0125 - Internaționalizarea sistemului educațional LMD din UBc - Calitate, continuitate si mobilitate, își propune să ofere cadrul propice discuțiilor privind cercetarea exploratorie și schimburile de bune practici academice.

Deschiderea evenimentului are loc luni, 20 mai 2024, ora 10:30, în sala BI42, a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. La manifestările științifice care includ comunicări în plen și ateliere de lucru pe secțiuni participă doctoranzi și cercetători din domeniile științelor inginerești și ale științelor socio-umane, afiliați unor universități din țară și din străinătate.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău