Workshop-ul „Conectarea cu pădurea” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Miercuri, 3 aprilie 2024, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, studenți ai programelor de studii din cadrul departamentelor Biologie, Ecologie și Protecția Mediului (Facultatea de Științe) și Ingineria Mediului, Inginerie Mecanică și Agroturism (Facultatea de Inginerie) au participat la workshopul „Conectarea cu pădurea”, avându-l ca invitat pe domnul inginer silvic Adrian -Vasile Titianu, Direcția Silvică Bacău.

Workshop-ul a avut ca temă principală de dezbatere importanța pădurii în menținerea echilibrului sistemului natural. În cadrul evenimentului au fost atinse subiecte despre funcționalitatea complexă a ecosistemelor forestiere, despre relaţiile dintre biocenoză şi factorii ecologici specifici, despre procesele şi fenomenele caracteristice din viaţa arboretelor (realizarea stării de masiv, diferențierea structurală a arboretului, eliminarea naturală, creşterea şi producţia de biomasă în masiv, fructificaţia şi regenerarea, succesiunea speciilor, specializarea ecologică a faunei ş.a.). De asemenea, s-au purtat discuții privind managementul fondurilor cinegetice, cât și gestionarea populațiilor de animale de interes cinegetic.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău