„SuperProf, cariera mea didactică”, ediția a XII-a

Marți, 09.04.2023, în sala D215, corpul D începând cu ora 15.00, a avut loc a XII-a ediție a proiectului „SuperProf, cariera mea didactică” derulat de Departamentul de Consiliere Profesională (DCP), în colaborare cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Facultatea de Științe și Facultatea de Litere. La eveniment au participat peste 90 de studenți care se pregătesc pentru o viitoare carieră didactică, reprezentanți ai ISJ Bacău, reprezentanți ai angajatorilor, absolvenți și cadre didactice din universitate.

Evenimentul a fost deschis și moderat de către  directorul D.C.P., prof. univ. dr. Mihaela-Venera COJOCARIU, salutând prezența invitaților: inspector școlar pentru managementul resurselor umane al ISJ Bacău, prof. Cora-Mariana NECHITA, inspector școlar pentru managementul resurselor umane al ISJ Bacău, prof. Mariana ȘTEFAN, director grădinița Benthal Bacău, profesor învățământul preșcolar Lenuța PĂDUARU, director coordonator Centrul Fas TracKids Bacău Cornel BORZA, Teodora-Georgiana CRISTIAN, masterand SIE, anul I, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lipova, Bacău și Mihaela PATRON, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Smaranda Apostoleanu” Colonești, Bacău.

Partea de prezentare a reglementărilor legislative a fost asigurată prin intermediul doamnelor inspector școlar pentru managementul resurselor umane, prof. Cora-Mariana NECHITA și prof. Mariana ȘTEFAN. Au fost precizate aspectele cele mai importante legate de startul în cariera didactică (sesiunea de titularizare iulie 2024 pentru ocuparea prin concurs național a posturilor didactice din învățământul preuniversitar) precum și pentru examenul de definitivat. Studenții participanți au fost direcționați în mod direct prin accesarea de către invitate a site-ului ISJ către informațiile necesare precum: graficul perioadei de desfășurare a concursului, cele două probe (inspecția la clasă și concursul scris), programe școlare și metodologii, modalitatea de obținere a unui post de profesor în cadrul instituțiilor de învățământ, pașii punctuali pe care studenții absolvenți trebuie să îi urmeze pentru susținerea examenului de titularizare, locul publicării repartizării mediilor și recomandarea urmăririi site-ului ISJ (http://www.isjbacau.ro/, la secțiunea „Mobilitatea personalului didactic 2024-2025” unde studenții pot găsi informațiile necesare actualizate. Pentru informații suplimentare inspectorii invitați și-au anunțat disponibilitatea de a oferi informațiile necesare și direct la sediul ISJ Bacău.

Profesor pentru învățământul preșcolar Lenuța PĂDURARU, în calitate de director al grădiniței Benthal Bacău, a prezentat informații utile despre oferta educațională a unității de învățământ private pe care o gestionează, valorile profesionale cheie ale colectivului (implicare, profesionalizare și dăruire) și precizări în ceea ce privește acordarea avizului unității de învățământ în vederea participării absolvenților la examenul de titularizare.

Cornel BORZA, în calitate de director coordonator Centrul Fas TracKids Bacău, a prezentat studenților participanți dubla oportunitate a centrului de  a veni în sprijinul acestora ca viitori profesori prin efectuarea unor stagii de practică, și în calitate de viitori părinți prin intermediul unor cursuri de formare specifice educației non-formale, pentru asigurarea unei dezvoltării armonioase a copiilor.

Masteranda în anul I în cadrul programului Strategii IE, absolventă a programului de licență  Pedagogia....IPP 2023, Teodora-Georgiana CRISTIAN, profesor pentru învățământul primar la  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lipova, Bacău, a împărtășit din experiența ei la sesiunea de titularizare din anul 2023, recomandând colegilor din anii terminali angajarea unui program de pregătire temeinică, din timp, logică și structurată pentru participarea la concursul național de titularizare. De asemenea, au fost evidențiate unele particularități și provocări specifice ale activității didactice din primul an de carieră, desfășurată în învățământului din mediul rural și a claselor de tip simultan.

Mihaela PATRON, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Smaranda Apostoleanu” Colonești, Bacău, a împărtășit de asemenea din satisfacțiile și provocările întâmpinate, evidențiind colaborarea armonioasă dintre cadrele didactice din școala unde s-a titularizat, componenta managerială  și părinți, rezultatele neîntârziind să apară chiar și în primul an de activitate profesională.

Ca și în ceilalți ani, studenții au putut dialoga direct cu reprezentanții ISJ  Bacău și afla direct de la sursă cele mai noi și corecte informații privind organizarea concursului național de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice și adresa întrebări punctuale, având și ocazia de a primi răspunsuri din partea reprezentanților ISJ Bacău și a celorlalți invitați.

La finalul întâlnirii prof. univ. dr. Mihaela-Venera COJOCARIU a mulțumit invitaților, studenților, și absolvenților urându-le succes în activitățile de pregătire pentru debutul în cariera didactică și în formarea lor profesională continuă.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău