Studenții de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău au vizitat Centrul de cercetare REXDAN

Studenții programului de studii de licență Biologie, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în data de 12.03.2024, au vizitat Centrul de Cercetare REXDAN, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

În cadrul aplicației studenții au avut ocazia de a cunoaște o bază experimentală unică pe apele interioare din Europa, infrastructura centrului REXDAN, putând susține activități de cercetare în domenii multiple: chimie, biologie, fizică, știința mediului, ecologie, batimetrie, topografie, chimia atmosferei, dezvoltare durabilă etc. referitoare la apă, sedimente, sol, aer, biodiversitate, batimetrie, hidromorfologie etc.

Cele două componente principale ale Centrului de cercetare REXDAN (o navă de cercetare și un centru fix cu un total de 18 laboratoare) asigură baza materială în vederea realizării unor activități complexe de cercetare interdisciplinară în domeniul de specializare inteligentă: Energie, mediu și schimbări climatice.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău