Proiectul DIGI-EDU@UBc implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: noile tehnologii din realitatea virtuală folosite ca instrumente ale învățării

Proiectul „Educație digitală la UBc: utilizarea aplicațiilor din realitatea virtuală în activitatea didactică” (DIGI-EDU@UBc), finanțat de către Ministerul Educației prin CNFIS-FDI-2023-F-0085, a vizat o abordare nouă în ceea ce privește instrumentele învățării, făcând apel la noile tehnologii din realitatea virtuală.

„Universitățile trebuie să își reseteze metodele de predare pentru era digitală în vederea unei educații incluzive și reziliente. Proiectul și-a propus o abordare unitară, prin pilotarea unei  aplicații integratoare STEM în 4 facultăți din UBc pornind de la premiza că VR este un instrument util al ecosistemulului de educație digitală care poate asigura concomitent, atât îmbunătățirea experienței de învățare, cât și perfecționarea continuă a competențelor digitale ale personalului didactic. Scopul proiectului a vizat extinderea procesului de modernizare a activității didactice, prin utilizarea unei aplicații din realitatea virtuală care să permită vizualizarea și controlul informațiilor de tip STEM în 4 facultăți din UBc. Prin intermediul aplicației create, studenții au avut acces la tematica esențială din cadrul disciplinelor, sub formă de postere electronice de sinteză, accesibile prin cod QR”, a declarat Prof. univ. dr. ing. habil. Valentin ZICHIL, Director de proiect.

Printre activitățile realizate amintim: dotarea unui laborator pentru Metavers, implementarea aplicației integrate în activitatea didactică, la 5 discipline din 4 facultăți, s-a organizat un atelier pentru diseminarea informațiilor tehnice privind aplicația, s-a realizat un workshop de instruire pentru cadre didactice, privind utilizarea aplicației integratoare la vizualizarea 3D a conținutului creat, în vederea dezvoltării viitoare a aplicației pe alte discipline, s-au organizat 2 vizite de practică pentru 15 studenți din grupul țintă, însoțiți de cadre didactice, în vederea testării aplicației integrate în diverse sectoare de activitate (la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov și la Agritehnica Filipești, Bacău), s-a derulat un concurs pentru studenții care au implementat o informație nouă în aplicația integratoare, iar cele mai bune 8 lucrări au fost premiate.

„Premiul câștigat reprezintă o schimbare radicală în ce privește felul în care abordez studierea materialelor didactice, necesare specializării mele, precum și punerea în practică a acestora. Întrucât pot vizualiza la o scară fără precedent materialul de studiu, îmi permite să asimilez informațiile într-un timp scurt față de o metodă convențională de învățare. Punerea în practică a abilităților mele inginerești presupune manipularea unor obiecte de o masă considerabilă, a unui echipament costisitor sau a unor obiecte, de altfel inaccesibile. Prin intermediul realității virtuale, toate aceste dificultăți pot fi depășite cu ușurință, întrucât domeniul virtual nu se confruntă cu neajunsurile convenționale, specifice unui cadru de lucru din lumea reală. Sunt foarte recunoscător pentru implicarea mea în acest proiect deoarece mi-a deschis noi orizonturi în ce privește dezvoltarea mea atât pe plan individual, colaborator într-un colectiv de studenți și profesori, dar și ca inginer, pe viitor” (Fritz Rareș, student Facultatea de Inginerie).

„Participarea activă în cadrul proiectului mi-a permis să câștig un premiu pe care îl consider foarte util pentru viitorul pregătirii mele inginerești, sub forma unor ochelari VR (Meta Oculus Quest II). Această experiență mi-a arătat potențialul imens pe care îl are această tehnologie în procesul de învățare și mă motivează să continui explorarea și dezvoltarea mediului VR pentru a îmbunătăți activitatea educațională. Premiul câștigat reprezintă o recunoaștere a efortului depus pentru a integra tehnologia, precum și o resursă suplimentară ce mă ajută să am acces la un conținut educațional relevant. Consider că utilizarea tehnologiei VR în metodologia de predare aduce multiple avantaje, astfel că prin intermediul acestora, studenții pot experimenta situații și locuri reale fără a părăsi sala de curs. Această abordare practică și interactivă ne permite să dezvoltăm abilități de observare, analiză și rezolvare a problemelor într-un mod captivant și memorabil. Un alt beneficiu al ochelarilor VR este acela că joacă un rol esențial în transformarea procesului de învățare prin faptul că oferă o experiență imersivă care stimulează simțurile și crește nivelul de concentrare, prin intermediul acestora fiind posibilă accesarea materialelor didactice într-un mediu tridimensional și interactiv; ne oferă, nouă studenților, o perspectivă amplă asupra subiectelor analizate. Un alt aspect important este faptul că această tehnologie ne permite adaptarea învățării la stiluri individuale, oferindu-ne oportunitatea de a explora și  învața în propriul ritm. În ultimii ani, tehnologia realității virtuale a devenit tot mai prezență în diverse domenii, inclusiv în educație. Așadar, consider această experiență ca fiind una utilă pentru fiecare student, indiferent de facultatea pe care o urmează” (Loredana Cojocariu, studentă Facultatea de Inginerie).

Proiectul „Educație digitală la UBc: utilizarea aplicațiilor din realitatea virtuală în activitatea didactică” a continuat acțiunile pe care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău le-a întreprins în direcția digitalizării Universității, în special în ceea ce privește activitatea didactică pentru a se alinia celor mai noi tendințe privind o educație digitală.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău