PROIECTUL „DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIILE VIITORULUI PRIN DIGITALIZARE LA UVABC” IMPLEMENTAT DE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Joi, 20 octombrie, ora 11:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea competențelor pentru profesiile viitorului prin digitalizare la UVABc”, cod 1417575938, beneficiar Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Obiectivul general al proiectului vizează adaptarea infrastructurii digitale şi a resurselor de cercetare la nevoile viitoare de funcționare ale universității, concomitent cu dezvoltarea competențelor și abilităților practice ale studenților (pentru accesarea facilă a locurilor de muncă din regiune și specializarea în meseriile viitorului) și perfecționarea cadrelor didactice în utilizarea de tehnologii noi și dezvoltarea de resurse educaționale adecvate.


„Acest proiect își propune să acopere toate domeniile din Universitate prin prisma creării unor laboratoare noi digitale, precum și prin modernizarea unor laboratoare existente. De asemenea, proiectul are o a doua componentă educativă prin care toate cadrele didactice și personalul auxiliar vor face cursuri de formare în vederea digitalizării și toți studenții din Universitate vor avea introdus în curriculă cursuri care să le ofere competențe digitale”, a declarat Rectorul Universității – Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY, Manager de proiect.

  1. Printre obiectivele specifice ale proiectului amintim:Crearea de noi laboratoare de cercetare în cadrul universității, însoțite de achiziționarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare, pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a stagiilor de pregătire practică în cadrul celor 5 facultăți ale universității (9 laboratoare).
  2. Modernizarea, extinderea și consolidarea unor departamente și laboratoare de cercetare existente în cadrul universității, prin achiziționarea de tehnologie digitală necesară extinderii ariei de activitate și de deschidere de noi direcții de cercetare, concomitent cu introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a stagiilor de pregătire practică (14 departamente, 5 laboratoare).
  3. Dezvoltarea resurselor și serviciilor digitale in Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea optimizării procesului educațional. Prin acest obiectiv se urmărește modernizarea rețelei interne în vederea creșterii gradului de utilizare a internetului la UVABc, în vederea facilitării comunicării, colaborării și a desfășurării în condiții optime a activităților didactice desfășurate în mediul online, în contextul evoluțiilor tehnologice așteptate. Totodată, se dorește îmbunătățirea managementului activităților și datelor studenților, pentru facilitarea rezolvării diferitelor nevoi ale acestora, asigurarea unor instrumente de evidență online a școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților. Toate aceste aspecte vor avea în vedere și oferirea de soluții adecvate studenților cu dizabilități.
  4. Actualizarea, dezvoltarea și implementarea de programe de formare în domeniul competențelor digitale/competențelor digitale avansate.
  5. Dezvoltarea de programe de orientare profesională pentru studenți, în vederea acoperirii nevoilor din perspectiva ocupațiilor emergente și a competențelor antreprenoriale, prin derularea de programe de training pentru upskilling și newskilling prin intermediul Digital Innovation Hubs.
  6. Dezvoltarea de programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid, pentru cadrele didactice.

Valoarea totală a proiectului este de 17.746.665 de lei, din care valoarea eligibilă prin PNRR este de 14.913.164 lei, iar valoarea TVA aferentă valorii eligibile este de 2.833.501 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 39 de luni, respectiv octombrie 2022- decembrie 2025.

Proiectul cu titlul „Dezvoltarea competențelor pentru profesiile viitorului prin digitalizare la UVABc”, cod 1417575938 este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta C15 Educație, Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile viitorului.

Proiectul propune o viziune integrată, cuprinzând deopotrivă operațiuni de creare/dezvoltare sau modernizare/actualizare de infrastructură digitală a universității, concomitent cu crearea şi/sau modernizarea programelor de studii care să confere competențele digitale necesare studenților și perfecționării cadrelor didactice.

„Pentru studenți, acest proiect înseamnă o oportunitate de a avea mai multe laboratoare moderne, o infrastructură mult mai modernă de informare, de cunoaștere și de o mai bună dezvoltare în plan profesional. Studenții sunt foarte curioși acum să afle mult mai multe despre acest proiect de la domnul rector și sunt bucuroși că aceste lucruri se întâmplă aici, în Bacău”, a spus Alexandru Chetroiu, Președintele Ligii Studențești din Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău.

Printre activități amintim: Crearea de noi laboratoare de cercetare în cadrul universității (Laborator de imersiune în Realitatea Virtuală, Laborator realitate mixtă AR/VR, Laborator de inteligență artificială, Laborator de kineto-dinamica digitală, Laborator de robotica și automatizarea proceselor funcționale, Laborator Metaverse, Laborator de monitorizare digitală de mediu pentru apă, Laborator de antrenare și formare pentru accesul studenților cu cerințe educaționale speciale la programe educaționale formale și la educație non formală, Laborator digital pentru studiul comportamentului uman), Modernizarea laboratoarelor existente din cadrul universității (Laborator fonetic şi multimedia, Laborator securitatea cibernetică şi securitatea informațiilor prin blockchain, Laborator fabricație digitală, Hub inovativ 3D, Laborator digitalizare procese fizico-chimice), Achiziția resurselor hardware și software și a serviciilor digitale pentru rețeaua internă de management și comunicare cu studenții, Actualizarea programelor de studii academice, dezvoltarea de servicii de orientare în carieră și de formare pentru studenți, Achiziția de servicii de formare pentru cadre didactice şi personalul didactic auxiliar.

Proiectul se încadrează în strategia de digitalizare a universității și în tipurile de investiții majore pentru digitalizare propuse pentru această competiție de proiecte. Astfel, proiectul își propune o viziune integrată, cuprinzând deopotrivă operațiuni de creare/dezvoltare sau modernizare/actualizare de infrastructură digitală a universității, concomitent cu crearea şi/sau modernizarea programelor de studii care să confere competențele digitale necesare studenților și perfecționării cadrelor didactice.

 

 poza 1  poza 2