PROIECT TRANSNAȚIONAL LA UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU: GAME-ED

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se află în desfăşurare proiectul transnațional Erasmus+ GAME-ED: Development of creativity skills by game-based learning methods in adult education, cu durata de implementare de 2 ani (martie 2021 – februarie 2023). În acest proiect, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este parteneră, alături de Universitatea din Ljubljana (Slovenia) şi trei asociații cu o amplă activitate în domeniul educației adulților, din Slovenia (Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto) şi Ungaria (NetCoGame GamefulLiving Research Center, Fontanus Center Ltd.), ultima fiind şi coordonatorul consorțiului.

Proiectul se înscrie pe axa parteneriatului internațional pentru creativitate, având ca scop principal creşterea calității metodelor didactice utilizate pentru formarea şi dezvoltarea creativității la adulți, dar şi a altor competențe specifice secolului al XXI-lea. Printre obiectivele proiectului se numără: cercetarea ştiințifică aprofundată pe tema învățării şi dezvoltării creativității bazate pe joc la adulți, elaborarea de ghiduri şi metodologii pentru formatorii din domeniul educației adulților şi crearea unui joc de societate (board game) axat pe dezvoltarea creativității. Principalul grup-țintă al proiectului este reprezentat de formatorii din domeniul educației adulților, care au un rol foarte important în contextul actual, în ceea ce priveşte integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor absolvenți şi nu numai. Grupul țintă secundar este reprezentat de adulți, beneficiari ai educației.

În etapa actuală a proiectului, partenerii au finalizat cu succes primele două materiale ştiințifice, corespunzătoare primelor două obiective ale acestuia: o colecție de metode pentru formarea şi dezvoltarea creativității - COLLECTION OF METHODS ON BUILDING CREATIVITY SKILLS IN ADULT EDUCATION - şi un ghid metodologic de bune practici în învățarea bazată pe joc pentru formarea şi dezvoltarea creativității la adulți - BEST PRACTICES IN GAME-BASED LEARNING METHODS IN ADULT EDUCATION. Cele două materiale realizate au primit o evaluare foarte bună de la evaluatori externi şi sunt disponibile pe site-ul proiectului (http://game-ed.eu/), atât în limba engleză, cât şi în limba națională a fiecărei țări participante. Acestea sunt de interes formatorilor din educația adulților, dar şi educatorilor, profesorilor, trainerilor din educație, dată fiind originalitatea, versatilitatea şi flexibilitatea metodelor şi practicilor descrise.

Proiectul actual continuă tradiția Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău care, prin proiectele derulate, prin activitatea cadrelor didactice titulare şi asociate, a studenților şi a partenerilor asociați, urmăreşte să dezvolte, în mod continuu, programe de formare inițială şi continuă ale cadrelor didactice, formatorilor şi trainerilor din domenii diverse.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău