Primul Program Intensiv Mixt (BIP) organizat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Stiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

În perioada 16 - 20 mai 2022, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc) a găzduit primul Program Intensiv Mixt ( Blended Intensive Programme - BIP), un nou tip de activitate care poate fi organizată în cadrul Programului Erasmus+, prin noua generaţie de programe comunitare 2021-2027.

Tematica programului intensiv a fost Topics in Community Healthcare şi a reunit 18 studenţi incoming străini de la 3 universităţi partenere ale UBc: HAN University of Applied Sciences (Regatul Ţărilor de Jos), Fachhochschule Munster (Germania) şi Tallin Healthcare College (Estonia), precum şi 7 studenţi de la Facultatea de Stiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din UBc. Studenţii participanţi au provenit de la diferite programe de studii legate de ştiinţele sănătăţii, de la nivel de licenţă, din cele 4 universităţi partenere. Cursurile şi workshopurile interactive organizate în cadrul săptămânii de lucru au fost susţinute de către cadre didactice de la toate universităţile participante la BIP.

Principalele obiective ale programului intensiv de studii au fost:

  • Responsabilizarea studenților de a acţiona și de a analiza diferite puncte de vedere și cunoștințe legate de sănătate, precum și de a pune în aplicare abilitățile practice în diferite medii într-un context internațional;
  • Dezvoltarea competențelor transversale ale studenților (competențe de comunicare, competențe lingvistice, gândire critică, rezolvarea problemelor) și a competențelor interprofesionale/interculturale.

Pentru participarea la Programul Intensiv Mixt studenţii au primit 5 credite ECTS.

Coordonatorul programului Conf. univ. dr. Marinela RAŢĂ

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău