Peste 1000 de locuri bugetate la admitere scoase la concurs de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Luni, 8 iulie 2024, începe admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău care se realizează prin înscriere online, pe platforma www.admitere.ub.ro și la sediile celor 5 facultăți. Oferta educațională a universității cumulează 35 de programe de studii universitare de licență, 26 de programe de master, 3 programe de doctorat, programe de conversie profesională, programe post-universitare, programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini și învățământ terțiar non-universitar.

Anul acesta Universitatea scoate la concurs un total de 3778 de locuri din care 1034 de locuri bugetate și 2744 de locuri cu taxă pentru ciclurile universitare de licență, master, doctorat și învățământ terțiar non-universitar. În totalul locurilor bugetate sunt incluse locuri pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie rromă, locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, locuri pentru candidații din sistemul de protecție socială, locuri pentru domenii prioritare, pentru formarea cadrelor didactice, pentru candidații cu cerințe speciale, locuri pentru românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

Perioadele de înscriere pentru studiile universitare de licență sunt: 8-26 iulie Facultatea de Inginerie, 8-25 iulie Facultatea de Litere, 8-26 iulie Facultatea de Științe, 8-26 iulie Facultatea de Științe Economice, iar pentru Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: 8-19 iulie Educație fizică și Kinetoterapie și 8-24 iulie Terapie ocupațională.

Perioadele de înscriere pentru studiile universitare de master sunt: 8-25 iulie Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice și 8-23 iulie Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

Admiterea pentru românii de pretutindeni se desfășoară, în perioada 03-17 iulie 2024, informații complete privind procesul de înscriere se găsesc pe site-ul www.adrp.ub.ro.

Pentru admiterea la Colegiul terțiar non-universitar din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău au dreptul să se înscrie absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (doar cu adeverință de absolvire a liceului) sau cu diplomă de bacalaureat sau diplome echivalente. Înscrierea candidaţilor se va desfășura online, în perioada 15 iulie-24 august 2024, pe platforma www.adct.ub.ro sau la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în cazul în care candidații nu dispun de mijloacele tehnice necesare.