Noi abilitări în domeniul Ingineria Mediului, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Şcoala de Studii Doctorale a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a găzduit, în perioada 28 noiembrie  – 5 decembrie 2023, susţinerea publică a patru teze de abilitare, dintre care trei aparţin unor titulari ai Universităţii.

Astfel, pe data de 28 noiembrie 2023, conf. univ. dr. ing. Narcis BÂRSAN a prezentat teza intitulată „Studii și cercetări cu privire la procedeele și tehnicile de epurare a apelor uzate și de tratare a nămolurilor”.

Pe data de 5 decembrie 2023 au avut loc prezentările tezelor de abilitare: „Studii și cercetări cu privire la procesul de auto-epurare și epurare a solului”, elaborată de conf. univ. dr. ing. Alexandra-Dana CHIȚIMUȘ, „Studii și cercetări cu privire la managementul integrat al deșeurilor”, elaborată de conf. univ. dr. ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU, şi „Contribuții privind dezvoltarea unor metode sustenabile de obținere a unor compuși biologic activi și pentru valorificarea biomasei vegetale”, elaborată de conf. univ. dr. Bianca FURDUI, titular la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Comisiile de abilitare au avut în componență specialişti de prestigiu în domeniul Ingineria Mediului: prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF şi prof. univ. dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău,  prof. univ. dr. Maricel AGOP de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prof. univ. dr. Ion SANDU de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Florentina-Daniela MUNTEANU de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad şi prof. univ. dr. Rodica STURZA de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău.

Astfel, numărul cercetătorilor abilitaţi în domeniul Ingineria Mediului cunoaşte o creştere în regiunea Moldovei, ceea ce defineşte premizele formării iniţiale şi continue pentru cât mai mulţi specialişti în acest domeniu, specialişti care îşi pot aduce contribuţia la abordarea cât mai eficientă a provocărilor de mediu.