„Întâlniri cu...TÂLC”, ediția a XIV-a

Marți, 21 noiembrie 2023, începând cu ora 13:30, a avut loc proiectul „Întâlniri cu...TÂLC”, Cooperare prin sinergie: 1+1=3 sau mai mult, eveniment aflat la ediția a XIV -a. Acesta a fost organizat de Departamentul de Consiliere Profesională, în parteneriat cu ISJ Neamț – Departamentul pentru Curriculum și Inspecție Școlară și Grădinița cu Program Prelungit „Crai Nou” din Bacău, structură a Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Bacău.  

Evenimentul s-a bucurat de prezența a aproximativ 120 de participanți reunind deopotrivă studenți, din cadrul Facultății de Litere, programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (anul I), precum și cadre didactice din județul Neamț sub coordonarea doamnei inspector general adjunct al ISJ Neamț, Ana SOCEA. Evenimentul a fost deschis de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU care a salutat și facilitat prezența celor trei instituții de învățământ în acest format, dorindu-se a fi o abordare educațională într-o viziune holistă și nu doar rațională.

În prima parte au fost prezentate câteva aspecte despre scopul proiectului „Cele 7 obișnuințe ale copiilor fericiți”, conceput ca un program de parenting, fiind inspirat din cartea autorului Sean Covey. Fiecare dintre cele 7 povești  este pusă în scenă într-un mod inovativ ilustrând o valoare și o trăsătură morală, componente cheie pentru o educație de calitate în viața preșcolarilor, dar și a adulților părinți deopotrivă. Inițiatoarea proiectului este Alina POPOVICI, profesor pentru învățământul preșcolar, alături de alte colege din cadrul unității de învățământ.

Astfel, într-o atmosferă de curiozitate a fost pusă în scenă povestea „Bursucii cei mari și răi”, care a ilustrat într-un mod inedit și reprezentativ prețuirea diferențelor, forța grupului de a face mai mult și mai bine, rolul liderului în cadrul unui grup, despre relaționarea echilibrată și în sens pozitiv plecând și respectând premisa faptului că fiecare persoană reprezintă o valoare în sine, amplificată în cadrul unui grup.

În partea de final a fost realizată „sinteza” acestei „Întâlniri cu...TÂLC” de către doamna inspector ISJ Neamț, Ana SOCEA, care a felicitat întregul colectiv de cadre didactice implicate și mai ales, modalitatea inovativă de adaptare curriculară și extracurriculară la nevoile unor generații noi, de a ajunge la sufletul copiilor, un exemplu de bună practică pentru întreaga comunitate, copii, părinți și cadre didactice.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău