IN MEMORIAM PROF.UNIV.DR. DĂNUȚ-NICU MÂRZA-DĂNILĂ

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță, cu regret, trecerea la cele veșnice a domnului Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ (1954-2023)

Domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu s-a născut la 08 februarie 1954, în localitatea Fălticeni, județul Suceava.

Primele clase ale ciclului primar le-a urmat la Școala Generală din Liteni și Școala Generală din Găinești (clasele I-II), continuând apoi cu ultimele clase ale ciclului primar și ciclul gimnazial în întregime la Școala Generală nr. 2 din Fălticeni (clasele III-VIII). Studiile liceale, începute la Liceul Teoretic nr. 2 din Fălticeni, județul Suceava (clasele IX-X 1969-1971) le-a finalizat la Liceul „Mihai Eminescu” din Iași (clasele XI-XII, 1971-1973). Urmând traseul educațional ce se impunea pentru un tânăr în continuă formare, a absolvit ca șef de promoție (1976-1979) cursurile Secției de Educație Fizică și Sport din cadrul Institutului Pedagogic din Bacău, iar în 1982 și-a susținut definitivarea în învățământ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pentru a își întregi studiile universitare, în perioada 1990-1992, domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu a continuat studiile la Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București. În aceeași instituție, a urmat și absolvit, în perioada 1998-2005, studiile de doctorat.

În paralel cu formarea profesională în sistemul educațional, pasiunea pentru sport l-a determinat să se formeze și să se implice ca antrenor de volei la Clubul Sportiv Școlar Bacău (1979-1992), club pe care l-a coordonat și ca Director în perioada 1990 - 1992. În anul 2009 a obținut categoria I ca antrenor de volei. În perioada 1990-2004, a ocupat pe rând funcția de antrenor principal, antrenor secund și director tehnic la echipa de volei masculin a Clubului Sportiv Știința din Bacău. În anul 1992 a intrat in sistemul de învățământ universitar, ca lector la Catedra de Jocuri Sportive, a Facultății de Educație Fizică și Sport din Universitatea din Bacău, poziție pe care a onorat-o cu responsabilitate până în anul 2007, an în care domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu a promovat pe o nouă poziție în ierarhia profesională academică, cea de conferențiar universitar doctor. În anul 2014, ca urmare a concursului pe post, la Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă din cadrul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu a obținut titlul de profesor universitar, titlu pe care l-a onorat cu demnitate și respect până la ieșirea din sistemul academic, în anul 2021. Aptitudinile și experiența acumulată anterior i-au permis să devină Șef al Catedrei de Jocuri Sportive (1999-2004), Director al Departamentului pentru Învățământ la Distanță (2004-2006), Decan al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (2008-2016) și Prorector al Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (2016-2020).

Prin rezultatele întregii sale activități, domnul prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu și-a pus amprenta personală asupra creșterii prestigiului acestei facultăți, contribuind la promovarea acesteia printre cele mai bune facultăți de profil din România. Activitatea academică l-a solicitat, ca președinte și membru, în diferite comisii de definitivat, de acordare a gradelor didactice I și II în învățământul preuniversitar, comisii de finalizare de studii, comisii de admitere, de doctorat dar și comisii administrative la nivel de universitate. A fost mulți ani membru al Senatului Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, membru al Consiliului de administrație și membru în Consiliul Facultății. De asemenea, activitatea academică de peste 30 de ani a domnului prof. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu este subliniată și de apartenența la multiple societăți profesionale din domeniu, de implicarea domniei sale, în calitate de coordonator sau membru, în echipa a numeroase proiecte de cercetare-dezvoltare, de publicarea a peste 60 de articole și a 10 cărți de specialitate în domeniul Științei Sportului și Educației Fizice.

S-a stins fulgerător un bun și drag coleg, prieten, mentor pentru studenți și absolvenți!

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Eternă amintire!

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!