IN MEMORIAM ACADEMICIAN EUGEN SIMION

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău aduce un ultim omagiu celui care a fost Doctor Honoris Causa al Universității,

Simion E

Academician Eugen SIMION

(1933 – 2022)


Multiple şi de anvergură sunt meritele culturale ale criticului, istoricului literar, eseistului, publicistului şi diriguitorului academic Eugen Simion. Se întrevăd în toate solidele cunoştinţe de filologie dobândite la Universitatea din Bucureşti, de la profesori precum Tudor Vianu, Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan, Al. Graur, Jacques Byck ş.a., precum şi râvna de a se autodesăvârşi în plan intelectual. Numai aşa au fost posibile performanţele editoriale: „Scriitori români de azi” (1974-1989), „Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian” (1977), „Dimineaţa poeţilor. Eseu despre începuturile poeziei române” (1980), „Întoarcerea autorului. Eseu despre relaţia creator-operă” (1981), „Sfidarea retoricii” (1986) ş.a.

De numele academicianului Eugen Simion se leagă câteva reuşite istorice în domeniile filologiei, învingând prejudecata că „intelectualii români nu pot face nimic durabil împreună”. Această mărturisire a fost cuprinsă în „Cuvântul-înainte” la „Dicţionarul general al literaturii române” (2004), unul dintre proiectele Academiei Române al cărui coordonator general a fost. Lucrarea începută în 1995 a devenit un dicţionar integral al scrisului românesc, Eugen Simion atrăgându-şi colaboratori de nădejde din cadrul institutelor Academiei şi din mediul universitar. Pe tărâm lingvistic, iniţiativa şi coordonarea sa sunt vizibile în finalizarea altor programe de cercetare aplicată: dicţionarul-tezaur al limbii române (început de B.-P. Hasdeu în secolul al XIX-lea), „Micul dicţionar academic”, „Gramatica limbii române”, „Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române”. În cuvântul-înainte la ediţia a doua (2005), reluat în ediţia din 2021, Eugen Simion atenţiona că DOOM este „unica sursă pentru aplicarea corectă a normelor academice în domeniul ortografiei limbii române”. Acestui animator cultural de talie naţională i se datorează instituţionalizarea Zilei Naţionale a Culturii (15 Ianuarie), cultul exemplar pentru Mihai Eminescu, iniţierea Colecţiei „Opere fundamentale”, prin editarea operei marilor scriitori români (între care şi Vasile Alecsandri, în 2019, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bacău), precum şi productiva pledoarie pentru respectarea valorilor culturale româneşti.

A iubit Bacăul, pe care l-a frecventat (împreună cu Alexandru Piru, de exemplu), a publicat în anii din urmă în paginile revistelor „Ateneu” şi, mai nou, „Vitraliu”, s-a întâlnit cu elevi, studenţi, profesori din urbea lui Alecsandri şi Bacovia. În semn de înaltă preţuire, i s-a acordat titlul de Doctor honoris causa al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (2011), eveniment la care au luat parte şi academicienii Solomon Marcus şi Mihai Cimpoi. Eugen Simion a răspuns invitaţiei Facultăţii de Litere şi a Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău de a participa la Bicentenarul naşterii lui Vasile Alecsandri. În chiar ziua împlinirii celor 200 de ani, 14 iunie 2018, academicianul Eugen Simion a dezvelit bustul poetului, aflat în holul Corpului C al Universităţii, şi a conferenţiat despre personalitatea covârşitoare a autorului Chiriţelor.

„Nu putem avea toate bucuriile spiritului”, declara academicianul în prefaţa la „Scriitori români de azi”. Activitatea şi scrierile sale sunt ele însele astfel de satisfacţii intelectuale.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!