FACULTATEA DE INGINERIE A UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU SĂRBĂTOREȘTE 47 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC SUPERIOR LA BACĂU

La Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc vineri, 12 mai 2023, deschiderea oficială a celei de-a XVIII a ediții a Conferinței Internaționale - Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building – OPROTEH 2023.

„Conferința OPROTEH se înscrie în manifestările de tradiție ale Facultății de Inginerie. Ne bucurăm de interesul pentru această manifestare, atât din partea participanților din țară, cât și din străinătate sau a reprezentanților mediului economic. Totodată prin această manifestare marcăm și împlinirea a 47 de ani de învățământ tehnic superior la Bacău. Mulțumim autorităților locale, partenerilor, colaboratorilor, sponsorilor, colegilor din comitetul de organizare care și-au adus contribuția la realizarea acestui eveniment”, a declarat Conf. univ. dr. ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Decanul Facultății de Inginerie. Lucrările conferinței se desfășoară în perioada 11 -13 mai 2023. Programul conferinței cumulează 7 secțiuni, unde sunt înscrise 154 lucrări ale cadrelor didactice și cercetătorilor din 70 de instituții din țară și străinătate: universități, institute de cercetare, unități de învățământ din mediul preuniversitar, agenți economici, după cum urmează: Franța, Grecia, Spania, Italia, Ungaria, Polonia, Norvegia, Bulgaria, Serbia, Turcia, Algeria, Arabia Saudită, Congo, Camerun, Republica Moldova şi România. Cele șapte secțiuni tratează variate arii tematice din domenii, precum: optimizarea proceselor și sistemelor de fabricație și proiectare asistate de calculator, optimizarea tehnologiilor și echipamentelor din industriile de proces, optimizarea în ingineria și protecția mediului, mecatronică și robotică, inginerie economică, inginerie chimică și alimentară, energetică industrială și știința calculatoarelor. „Conferința OPROTEH se află la cea de XVIII-a ediție, dar are o tradiție de 30 de ani, primele ediții fiind organizate la 2 ani. Manifestările științifice marchează 62 de ani de învățământ de stat superior băcăuan, Universitatea noastră fiind o universitate comprehensivă, cu 6.000 de studenți, 36 de programe de studii universitare de licență, 24 de programe de studii universitare de master și 3 programe de studii universitare de doctorat, studii de conversie profesională și studii post-universitare”, a precizat Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Pe lângă sesiunile de prezentare a lucrărilor înscrise la această ediție a conferinței se desfășoară și 3 workshop-uri susținute de parteneri din mediul economic sau ale asociațiilor profesionale din domeniul științelor inginerești. „Este o perioadă de sărbători în cadrul Universității, au început Zilele Școlii Doctorale, Conferința Internațională OPROTEH, avem o susținere de teză de doctorat, o sesiune științifică a studenților. Suntem bucuroși că au venit mulți invitați din foarte multe țări și ne dorim să avem niște dezbateri interesante în domeniul științelor inginerești”, a afirmat Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY, Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Concomitent cu manifestările științifice ale cadrelor didactice se desfășoară și Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Ingineria – profesia viitorului”, aflată la ediția a VI-a, care se bucură de un interes crescut din partea studenților, la cele 9 secțiuni fiind înscrise 133 lucrări, cu 144 studenți participanți din centre universitare din Iași, Galați, București și Bacău