CONFERINȚĂ DESPRE „DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE” ORGANIZATĂ ÎN PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU ȘI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN ROMAN

Miercuri, 04 mai 2022, ora 13:00, a avut loc în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău o conferință despre Dezvoltarea inteligenței emoționale, la care au participat un număr de 50 de cadre didactice de la 6 școli din județul Neamț.Evenimentul continuă seria de colaborări multiple pe care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău le dezvoltă cu mediul preuniversitar din regiunea N-E a Moldovei, fiind inclus în seria de activități din cadrul Cercului Pedagogic al Învățătorilor din Roman, județul Neamț.

Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a adresat cuvântul de deschidere al manifestării, realizând o prezentare Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, menționând activitatea didactică, oferta educațională, activitatea științifică, colaborarea cu mediul preuniversitar și socio-economic.S-a inițiat cu această ocazie un parteneriat cu cele 6 instituții școlare: Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman, Școala de Artă „Sergiu Celibidache” Roman, Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Școala Gimnazială „Carol I” Roman, Școala Gimnazială Tămășeni și Școala Profesională Adjudeni.Doamna Prof. Ana SOCEA, Inspector Școlar de Specialitate pentru Învățământul Primar, județul Neamț, a mulțumit reprezentanților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru această oportunitate oferită cadrelor didactice care sunt, permanent, în căutarea de informații actuale de la specialiști și care sunt atât de necesare în activitatea didactică.Doamna Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, Directorul Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a susținut o conferință despre dezvoltarea inteligenței emoționale care a vizat aspecte precum: definirea emoțiilor, tipologia emoțiilor, componentele și indicatorii inteligenței emoționale, beneficiile unei vieți emoționale echilibrate, gestionarea emoțiilor, importanța cultivării inteligenței emoționale la copii și rolul emoțiilor în activitatea didactică.Activitatea s-a încheiat cu o sesiune de dezbateri despre actualitatea temei și importanța inteligenței emoționale în toate domeniile profesionale.